KInIT je nezávislý a neziskový inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií. Združuje a vychováva expertov pokrývajúc umelú inteligenciu a viaceré oblasti informatiky aj v prepojení na ďalšie disciplíny:

  • analýza a spracovanie dát o používateľoch na webe, vrátane dezinformácií a modelovanie škodlivého správania
  • spracovanie a porozumenie prirodzeného jazyka
  • dátová analytika pre zelenú energiu
  • informačná bezpečnosť
  • etika a ľudské hodnoty v informačných technológiách

Sme prvým nezávislým inštitútom svojho druhu na Slovensku

Prepájame vynikajúce kompetencie výskumníkov so skúsenosťou v akademickom sektore s inovatívnymi firmami, ich potrebami a skúsenosťami.

Zapojením súkromného sektora sa snažíme vytvoriť zdravý výskumný ekosystém prepojený s existujúcimi univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a predovšetkým s medzinárodným spoločenstvom.

Naše poslanie

Zlepšovať

konkurencieschopnosť Slovenska sústreďovaním talentu prostredníctvom multidisciplinárneho výskumu inteligentných technológií

Prepájať

súkromný a verejný sektor cez funkčné spolupráce, vzdelávanie a poskytovanie podpory pre rozhodovanie založené na vedeckých argumentoch

Motivovať

zodpovedné inovácie, rozširovanie znalostí, rozvoj talentu

Bielikova-02_sm

“KInIT kombinuje a spája to najlepšie z akademického a súkromného sektora. Našou ambíciou je robiť excelentný výskum, rozvíjať talenty a pripravovať našu ekonomiku na budúcnosť.”

Mária Bieliková

KInIT Founder

Naše hodnoty

Kvalita

Sme nároční na seba a aj našich partnerov. Neustále sa zlepšujeme.

Transparentnosť

Naše rozhodnutia a poznatky, ktoré vymýšľame, poctivo overujeme a prezentujeme transparentne.

Čestnosť

Podporujeme čestnosť a férovosť vo všetkom čo robíme, v prístupe k ľuďom, aj k dátam. Náš výskum je zodpovedný a uvažujeme pri tom vždy etiku.

Diverzita

Vo výskume zvažujeme rôznorodé aspekty, spolupracujeme s výskumníkmi rôznych disciplín. Veríme, že iba rôznorodé pohľady môžu priniesť kvalitu.   

Zvedavosť

Sme otvorení otázkam a novým veciam. Hľadáme výzvy a tešíme sa každému novému poznatku.

Naše ciele

TALENTY

Zvyšovať dostupnosť talentov na Slovensku. Motivovať mladých schopných ľudí ostať na Slovensku a budovať si tu kariéru v silnom prepojení na medzinárodné prostredie.

EXCELENTNÝ A ZODPOVEDNÝ VÝSKUM

Budovať prostredie pre excelentný, zodpovedný a viditeľný výskum, pôsobenie a výchovu najlepších výskumníkov v oblastiach s potenciálom transferu do praxe alebo pre rozvoj spoločnosti.

R&D&I V BIZNISE A TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

Stimulovať najlepšie riešenia pre podporu biznisu v inteligentných technológiách cez výskumné aktivity a ďalšie spolupráce aj v prepojení s akademickou sférou.

EKONOMICKÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Vytvárať a aplikovať schémy pre efektívny ekonomicky udržateľný výskum a výchovu talentov.

KInIT Leadership

Maria Bielikova
Director General KInIT, Board of Trustees Member
Marián Šimko
Deputy Director General KInIT, Board of Trustees Member
Viktor Prímus
Chief Operations Officer KInIT
Michal Kompan
Chief Research Officer KInIT
Diana Lokere
Chief People & Culture Officer KInIT
Richard Marko
Chairman of the Board of Trustees, CEO ESET
Martin Kubík
Deputy Chair of the Board of Trustees, CIO Tatra banka
Ján Lunter
Board of Trustees Member, CEO Innovatrics
Michaela Benedigová
Board of Trustees Member, Managing Director & Partner, Seesame
Jakub Šimko
Board of Trustees Member, KInIT

KInIT tím

Viktor Bachratý
Research Consultant
Alexandra Barančíková
Research Intern
Róbert Belanec
PhD Student
Eva Beláková
Office Manager
Ivana Beňová
PhD Student
Maria Bielikova
Lead and Researcher
Miroslav Blšták
Research Engineer
Anna Bou Ezzeddine
Researcher
Kamil Burda
Researcher
Ján Cipár
HR Intern
Ján Čegiň
PhD Student
Matej Čief
PhD Student
Kris Farrugia
Research Engineer
Jakub Fedorko
Research Engineer
Adrián Gavorník
Research Intern
Andrea Gazdaricová
Marketing Intern
Michal Gladiš
Ethics Consultant
Patrik Goldschmidt
PhD Student
Michal Gregor
Researcher
Gabriela Grmanová
Researcher
Karolína Hájková
Research Intern
Katarína Házyová
Project Administrator
Andrea Horváthová
Volunteer
Andrea Hrčková
Researcher
Martin Hyben
Researcher
Daniela Chudá
Researcher
Ivan Kačala
Research Engineer
Sandra Karabelli
Project Manager
Peter Karas
Research Intern
Pavol Kebis
Research Intern
Matej Kloska
Research Engineer
Michal Kompan
Lead and Researcher
Jakub Kopál
Research Engineer
Jaroslav Kopčan
Research Engineer
Lívia Kostová
Research Intern
Lucia Kotuľáková
Partnerships Manager
Sebastian Kula
Researcher
Roman Matúš Labuš
Research Intern
Peter Lacko
Researcher
Santiago de Leon
PhD Student MSCA Doctoral Network
Diana Lokere
Chief People & Culture Officer
Marek Lóderer
Researcher
Mária Lucká
Researcher
Dominik Macko
Researcher
Jozef Magdolen
Research Engineer
Matej Maderič
Product Manager
Martin Melišek
Research Intern
Matúš Mesarčík
Ethics and Law Specialist
Miroslava Micová
Senior Project Manager
Eduard Mittaš
Research Engineer
Martin Mocko
PhD Student
Róbert Móro
Researcher
Tomáš Nagy
Research Intern
Pavol Návrat
Researcher
Ivan Novgorodtsev
Research Engineer
Štefan Oreško
Researcher
Marianna Palková
Communications Specialist
Peter Pavlík
PhD Student
Branislav Pecher
PhD Student
Matúš Pikuliak
Research Consultant
Peter Pištek
Researcher
Juraj Podroužek
Lead and Researcher
Viktor Prímus
Chief Operations Officer
Andrej Ridzik
Research Engineer
Viera Rozinajová
Lead and Researcher
Tomáš Sako
Research Engineer
Michal Sandanus
Research Engineer
Želmíra Schmidtová
Talent Acquisition Specialist
Natália Slosiarová
Research Intern
Michal Spiegel
Research Intern
Ivan Srba
Researcher
Jakub Ševcech
Research Consultant 10/2020-09/2021
Jakub Šimko
Lead and Researcher
Marián Šimko
Lead and Researcher
Paulína Števíková
Project Administrator
Júlia Šufliarska
Marketing Intern
Martin Tamajka
Research Engineer
Marcel Veselý
Research Engineer
Kristína Volnerová
HR Generalist
Ivan Vykopal
PhD Student
Martin Výboh
Research Intern
kempelen

Kto bol Kempelen?

Wolfgang von Kempelen (1743 – 1804) sa narodil v Bratislave. Bol významným polyhistorom, polyglotom, vynálezcom, výtvarníkom, dramatikom ale aj iluzionistom. Dnes by sme povedali, že bol veľkým inovátorom. Niektoré jeho najznámejšie vynálezy možno označiť ako prielom v oblasti robotiky a umelej inteligencie: šachový automat a hovoriaci stroj. Býva označovaný aj ako Bratislavský Da Vinci.

Chceme prispieť k lepšej budúcnosti

Rozvojom mladých talentov sa BrAIn usiluje o prepojenie vedomostí v oblasti informatiky a inteligentných technológií so spoločenskými a humanitnými vedami.
Sme presvedčení, že multidisciplinarita je nevyhnutnou súčasťou toho, aby sa umelá inteligencia rozvíjala spôsobom, ktorý bude prínosom pre všetkých.

Viac informácií o BrAIn

Výročné správy

Výročná správa 2022
Stiahnuť
Výročná správa 2021
Stiahnuť