KInIT je nezávislý a neziskový inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií. Združuje a vychováva expertov pokrývajúc umelú inteligenciu a viaceré oblasti informatiky aj v prepojení na ďalšie disciplíny:

  • analýza a spracovanie dát o používateľoch na webe, vrátane dezinformácií a modelovanie škodlivého správania
  • spracovanie a porozumenie prirodzeného jazyka
  • dátová analytika pre zelenú energiu
  • informačná bezpečnosť
  • etika a ľudské hodnoty v informačných technológiách

Sme prvým nezávislým inštitútom svojho druhu na Slovensku

Prepájame vynikajúce kompetencie výskumníkov so skúsenosťou v akademickom sektore s inovatívnymi firmami, ich potrebami a skúsenosťami.

Zapojením súkromného sektora sa snažíme vytvoriť zdravý výskumný ekosystém prepojený s existujúcimi univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a predovšetkým s medzinárodným spoločenstvom.

Naše poslanie

Zlepšovať

konkurencieschopnosť Slovenska sústreďovaním talentu prostredníctvom multidisciplinárneho výskumu inteligentných technológií

Prepájať

súkromný a verejný sektor cez funkčné spolupráce, vzdelávanie a poskytovanie podpory pre rozhodovanie založené na vedeckých argumentoch

Motivovať

zodpovedné inovácie, rozširovanie znalostí, rozvoj talentu

Bielikova-02_sm

“KInIT kombinuje a spája to najlepšie z akademického a súkromného sektora. Našou ambíciou je robiť excelentný výskum, rozvíjať talenty a pripravovať našu ekonomiku na budúcnosť.”

Mária Bieliková

KInIT Founder

Naše hodnoty

Kvalita

Sme nároční na seba a aj našich partnerov. Neustále sa zlepšujeme.

Transparentnosť

Naše rozhodnutia a poznatky, ktoré vymýšľame, poctivo overujeme a prezentujeme transparentne.

Čestnosť

Podporujeme čestnosť a férovosť vo všetkom čo robíme, v prístupe k ľuďom, aj k dátam. Náš výskum je zodpovedný a uvažujeme pri tom vždy etiku.

Diverzita

Vo výskume zvažujeme rôznorodé aspekty, spolupracujeme s výskumníkmi rôznych disciplín. Veríme, že iba rôznorodé pohľady môžu priniesť kvalitu.   

Zvedavosť

Sme otvorení otázkam a novým veciam. Hľadáme výzvy a tešíme sa každému novému poznatku.

Naše ciele

TALENTY

Zvyšovať dostupnosť talentov na Slovensku. Motivovať mladých schopných ľudí ostať na Slovensku a budovať si tu kariéru v silnom prepojení na medzinárodné prostredie.

EXCELENTNÝ A ZODPOVEDNÝ VÝSKUM

Budovať prostredie pre excelentný, zodpovedný a viditeľný výskum, pôsobenie a výchovu najlepších výskumníkov v oblastiach s potenciálom transferu do praxe alebo pre rozvoj spoločnosti.

R&D&I V BIZNISE A TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

Stimulovať najlepšie riešenia pre podporu biznisu v inteligentných technológiách cez výskumné aktivity a ďalšie spolupráce aj v prepojení s akademickou sférou.

EKONOMICKÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Vytvárať a aplikovať schémy pre efektívny ekonomicky udržateľný výskum a výchovu talentov.

KInIT Leadership

Richard Marko
Chairman of the Board of Trustees, CEO Eset
Martin Kubík
Deputy Chair of the Board of Trustees, CIO Tatra banka
Ján Lunter
Board of Trustees Member, CEO Innovatrics
Michaela Benedigová
Board of Trustees Member, Managing Director & Partner, Seesame
Maria Bielikova
Board of Trustees Member, Director General KInIT
Marián Šimko
Board of Trustees Member, Deputy Director General KInIT
Daniela Chudá
Board of Trustees Member
Peter Gál
Chief Operations Officer KInIT
Michal Kompan
Chief Research Officer KInIT
Diana Lokere
Chief People & Culture Officer KInIT

KInIT tím

Viktor Bachratý
Research Consultant
Eva Beláková
Office Manager
Ivana Beňová
PhD Student
Maria Bielikova
Expert Researcher
Miroslav Blšták
Junior Researcher
Anna Bou Ezzeddine
Expert Researcher
Kamil Burda
Research Assistant
Ján Cipár
HR Intern
Ján Čegiň
PhD Student
Matej Čief
PhD Student
Peter Gál
Chief Operations Officer
Tomáš Gál
Ethics Consultant
Adrián Gavorník
Research Intern
Patrik Goldschmidt
PhD Student
Peter Griger
Research Engineer
Gabriela Grmanová
Senior Researcher
Andrea Horváthová
Research Communication Intern
Andrea Hrčková
Senior Researcher
Eva Hrčková
Project Opportunities and Grants Manager
Daniela Chudá
Expert Researcher
Martina Javůrková
Data Protection Officer
Matej Kloska
Research Engineer
Michal Kompan
Expert Researcher
Lucia Kotuľáková
Partnerships Manager
Peter Lacko
Expert Researcher
Marek Lóderer
Junior Researcher
Diana Lokere
Chief People & Culture Officer
Mária Lucká
Expert Researcher
Dominik Macko
Expert Researcher
Michaela Marešová
Communication Consultant
Martin Melišek
Research Intern
Matúš Mesarčík
Ethics and Law Specialist
Martin Mocko
PhD Student
Róbert Móro
Senior Researcher
Elena Moťovská
Project Manager
Pavol Návrat
Expert Researcher
Dominika Nosková
Marketing and Communications Manager
Štefan Oreško
Junior Researcher
Peter Pavlík
PhD student
Branislav Pecher
PhD Student
Matúš Pikuliak
Junior Researcher
Peter Pištek
Senior Researcher
Juraj Podroužek
Senior Researcher
Viera Rozinajová
Expert Researcher
Želmíra Schmidtová
Talent Acquisition Specialist
Timotej Smoleň
Research Intern
Sára Soľárová
Research Intern
Ivan Srba
Senior Researcher
Jakub Ševcech
Research Consultant
Jakub Šimko
Expert Researcher
Marián Šimko
Expert Researcher
Martin Tamajka
Junior Researcher
Marcel Veselý
Research Intern
Petra Vrablecová
Junior Researcher
kempelen

Kto bol Kempelen?

Wolfgang von Kempelen (1743 – 1804) sa narodil v Bratislave. Bol významným polyhistorom, polyglotom, vynálezcom, výtvarníkom, dramatikom ale aj iluzionistom. Dnes by sme povedali, že bol veľkým inovátorom. Niektoré jeho najznámejšie vynálezy možno označiť ako prielom v oblasti robotiky a umelej inteligencie: šachový automat a hovoriaci stroj. Býva označovaný aj ako Bratislavský Da Vinci.