KInIT je súkromný nezávislý inštitút prvý svojho druhu na Slovensku. KInIT predstavuje nový prístup k výskumu, vývoju a vzdelávaniu na Slovensku. Na začiatku nášho príbehu boli výskumníci so skúsenosťou v akademickom sektore a inovatívne firmy, ktoré sa rozhodli podporiť podmienky pre rozvoj špičkového výskumu na Slovensku a zastaviť odliv talentov.

Máme jasnú víziu a hodnoty a uchádzame sa o podporu všetkých, ktorí tieto hodnoty zdieľajú.

Ponúkame viaceré možnosti

  • spolupráce inovatívnym firmám a akademickým inštitúciám
  • naďalej rozvíjať výskum a prepájať základný a aplikovaný výskum s potrebami firiem
  • v oblastiach, na ktoré sa zameriavame: umelá inteligencia a ďalšie oblasti informatiky s presahom do iných disciplín.
1

Sponzorstvo/podpora/členstvo

Viac info Menej info

Finančná podpora je pre naplnenie našich ambicióznych dlhodobých cieľov nevyhnutná. Spoliehame sa na veľkorysosť našich podporovateľov pri dosahovaní našich cieľov. Ak veríte v našu víziu, staňte sa súčasťou našej KInIT komunity.  Ponúkame viaceré možnosti možností ako nás podporiť prostredníctvom finančných alebo nefinančných darov prípadne formou priameho členstva v KInIT. KInIT je záujmové združenie právnických osôb. Ak máte záujem bližšie sa podieľať na kreovaní nášho príbehu, kontaktujte nás pre informácie o možnostiach členstva.

Kontaktujte partnership manager

2

Priemyselné výskumné spolupráce/konzultácie

Viac info Menej info

Priemyselné partnerstvo s KINITom ponúka firmám viacero možností vzájomnej spolupráce, ktoré môžu firmám pomôcť vyriešiť konkrétne problémy v oblasti aplikovania umelej inteligencie, priniesť nový pohľad na nimi využívané postupy, prípadne objaviť nové metódy. Zároveň podporou KInITu formou priemyselného partnerstva spoločne posúvame hranice poznania, zlepšujeme spoločnosť a vytvárame priestor pre mladých ľudí a týmto ich motivujeme zostať na Slovensku.

KInIT je otvorený spolupráci s rôznym typom firiem bez ohľadu na to, či ide o etablovanú firmu alebo startup. Spolupráca môže byť realizovaná vo forme konzultácií týkajúcich sa aplikácie metód umelej inteligencie vo vašej firme; analýzy datasetov; spoločných výskumných projektov alebo spoločných výskumných tímov; alebo aj podpory priemyselného doktoranda.

Kontaktujte manažéra partnerstiev

3

Spolupráca s akademickými inštitúciami

Viac info Menej info

Väčšina tímu v KInITe pochádza z akademického prostredia a má z predchádzajúcich pôsobísk skúsenosti z viacerých úspešných výskumných projektov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Chceme rozvíjať spolupráce s univerzitami a inými akademickými inštitúciami na projektoch základného a aplikovaného výskumu. Sme otvorení viacerým formám spolupráce: zapojenie sa do spoločných konzorcií, výskumné výmeny a pobyty, spoločné semináre výskumných skupín alebo iné formy, ktoré budú v súlade s naším zameraním a víziou KInIT.

Kontaktujte vedeckého riaditeľa

4

Vzdelávanie & školenia

Viac info Menej info

Pokiaľ chcete, aby vaši zamestnanci mali znalosti aj z oblasti umelej inteligencie alebo inteligentných technológií, naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s vyučovaním týchto predmetov na univerzitách s medzinárodnou akreditáciou. Vieme poskytnúť základné kurzy k AI/ML, ale aj viac pokročilé kurzy v závislosti od vašich požiadaviek.

Viac o našich vzdelávacích aktivitách zistíte tu

Kontaktujte nás

Pomôžte nám koncentrovať talent na Slovensku, dosiahnuť excelentný základný a aplikovaý výskum založený na
zodpovednosti, etike a ekonomickej udržateľnosti.

Kontakt