Členovia & sponzori

cybersecurity

Spoločnosť ESET dlhodobo podporuje vzdelávanie, vedu a výskum, pretože tieto oblasti považujeme za kľúčové pre napredovanie krajiny ako aj našej spoločnosti. Je preto prirodzené, že sme podporili vytvorenie nezávislého slovenského pracoviska s ambíciou robiť špičkový výskum na svetovej úrovni, ktoré bude navyše pôsobiť aj v našej oblasti. Zároveň chceme zabrániť odlivu šikovných ľudí do zahraničia, pretože aj my pociťujeme nedostatok špičkových ľudí na domácom trhu.

Richard Marko
Generálny riaditeľ, ESET
banking

Inštitút vnímame ako unikátny prvok v ekosystéme. Veríme, že spojenie špičkových vedcov s inovatívnymi spoločnosťami má potenciál priniesť svetovú kvalitu výskumu a vývoja, ktorá motivuje talentovaných študentov a pedagógov zostať na Slovensku a zvýši konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v medzinárodnom meradle

Michal Liday
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Tatra banka
biometrics

Som presvedčený, že Kempelenov inštitút bude pre Slovensko vzor, ktorý ukáže, prečo sa oplatí zameriavať na excelentnosť, inovatívnosť a kvalitu a nie na priemernosť a kopírovanie. Tento cieľ sa dá dosiahnuť jedine otvoreným prístupom a spoluprácou – či už s medzinárodnými vedeckými pracovníkmi, alebo so špičkovými európskymi firmami.

Ján Lunter
Zakladateľ, Innovatrics
Communication

Proti dezinformáciám sa snažíme bojovať už roky. Tak ako technológie umožnili ich masívnejšie šírenie, tak dokážu pomôcť aj v ich monitoringu a minimalizácii ich škodlivých dôsledkov pre spoločnosť. Potrebujeme kultiváciu informačného priestoru aj verejnej diskusie, a preto chceme podporovať výskum, ktorý k tomu dokáže prispieť.

Michaela Benedigová
Managing Director & Partner, Seesame
IT

Podpora vedy, výskumu a spolupráca s akademickou sférou je súčasťou nášho podnikania už 30 rokov. Očakávame, že prvý medzinárodný inštitút pre výskum inteligentných technológií pomôže akcelerovať nevyhnutný posun slovenskej ekonomiky smerom k tvorbe a využívaniu inovatívnych technológií. Sme radi, že môžeme byť pri vzniku a raste tejto inštitúcie. Veríme, že bude inšpiráciou a impulzom pre ďalšie prepájanie vedy a súkromného sektora na Slovensku.

Peter Morávek
Generálny riaditeľ, Softec

Umelá inteligencia sa môže stať technológiou s najväčším dopadom na náš každodenný život v 21. storočí. Preto vnímam ako veľmi dôležité mať na Slovensku inštitúciu, ktorá bude združovať naše najlepšie talenty v tomto odvetví, s cieľom posunúť vývoj ďalej a zároveň pomôcť aplikovať túto technológiu v našej krajine. Mária a jej tím pod hlavičkou KInITu sú podľa mňa pre Slovensko jednoznačne najlepšou možnosťou.

Andrej Kiska ml.
Partner, Credo Ventures

KInIT je privátny, neziskový inštitút, ktorý prepája vedu a priemysel. Európa a Slovensko súťažia o talenty globálne. Verím, že KInIT je ‚jarným vánkom‘ a moderný spôsob, ako prilákať špičkových výskumníkov a partnerov z celého sveta, a ako vybudovať trvalo udržateľný výskumno-inovatívny mechanizmus.

Andrej Danko
Senior Director, ServiceNow

Podporovatelia

Spoločnosti, s ktorými spolupracujeme na výskumných projektoch:

Vážime si, že sme súčasťou týchto organizácií, iniciatív a združení.