MISDEED – Odhaľovanie medicínskych dezinformácií s využitím tvrdení a expertov

Moro, R., Srba, I., Tomlein, M., Bielikova, M., Chuda, D., Lacko, P., Simko, M., Simko, J., Sevcech, J., Hrckova, A. – Data a Znalosti & WIKT 2019. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019

Authors

Róbert Móro
Senior Researcher
More
Ivan Srba
Senior Researcher
More
Matúš Tomlein
Senior Researcher
More
Maria Bielikova
Expert Researcher
More
Daniela Chudá
Expert Researcher
More
Peter Lacko
Expert Researcher
More
Marián Šimko
Expert Researcher
More
Jakub Šimko
Expert Researcher
More
Jakub Ševcech
Research Consultant
More
Andrea Hrčková
Senior Researcher
More