MISDEED – Odhaľovanie medicínskych dezinformácií s využitím tvrdení a expertov

Moro, R., Srba, I., Tomlein, M., Bielikova, M., Chuda, D., Lacko, P., Simko, M., Simko, J., Sevcech, J., Hrckova, A. – Data a Znalosti & WIKT 2019. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019

Authors

Róbert Móro
Researcher
More
Ivan Srba
Researcher
More
Matúš Tomlein
Researcher 10/2020-04/2022
More
Maria Bielikova
Lead and Researcher
More
Daniela Chudá
Researcher
More
Peter Lacko
Researcher
More
Marián Šimko
Lead and Researcher
More
Jakub Šimko
Lead and Researcher
More
Jakub Ševcech
Research Consultant 10/2020-02/2023
More
Andrea Hrčková
Researcher
More