MISDEED – Odhaľovanie medicínskych dezinformácií s využitím tvrdení a expertov

Moro, R., Srba, I., Tomlein, M., Bielikova, M., Chuda, D., Lacko, P., Simko, M., Simko, J., Sevcech, J., Hrckova, A. – Data a Znalosti & WIKT 2019. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019

Autori

Róbert Móro
Researcher
Viac
Ivan Srba
Researcher
Viac
Matúš Tomlein
Researcher 10/2020-04/2022
Viac
Maria Bielikova
Lead and Researcher
Viac
Daniela Chudá
Researcher
Viac
Peter Lacko
Researcher
Viac
Marián Šimko
Lead and Researcher
Viac
Jakub Šimko
Lead and Researcher
Viac
Jakub Ševcech
Research Consultant 10/2020-09/2021
Viac
Andrea Hrčková
Researcher
Viac