Študijná návšteva: Vyšehradský projekt Network4Growth v Prahe

Vyšehradský projekt Network4Growth spája skupinu odborníkov z akademického prostredia, podnikateľskej sféry a verejných inštitúcií, ktorí majú záujem o vzájomné vzdelávanie a výmenu poznatkov v oblasti transferu technológií a inovácií. KInIT je súčasťou medzinárodného projektu Vyšehradského fondu ako partner v konzorciu partnerov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Arménska a Gruzínska.

KInIT ako nezávislý neziskový inštitút zameraný na výskum v oblasti IT má kľúčovú úlohu pri reprezentovaní Slovenska v Network4Growth. Naším poslaním je zvyšovať konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom rozvíjania talentov v multidisciplinárnom výskumnom prostredí, prepájať súkromný a verejný sektor prostredníctvom aktívnej spolupráce a podporovať zodpovedné inovácie. Ciele projektu sa veľmi dobre zhodujú s našimi, preto sme sa s radosťou zapojili do tejto iniciatívy, ktorá sa zameriava na internacionalizáciu, výmenu poznatkov a prepájanie odborníkov z biznisu, akademického prostredia a verejnej správy.

Jednou z aktivít projektu bola študijná návšteva v Prahe, ktorá sa konala 8. – 11. júna 2022. Za KInIT sa je zúčastnili naše výskumníčky Viera Rozinajová a Daniela Chudá, ktoré sa na projekte podieľali.

Účastníci mali jedinečnú príležitosť naučiť sa nové veci, zdieľať skúsenosti a nadväzovať kontakty s odborníkmi z rôznych oblastí. Počas pobytu v Prahe a jej okolí sa oboznámili s českým prostredím výskumu a vývoja aj s nástrojmi na podporu transferu technológií, ktoré sú v Česku k dispozícii. Stretli sa so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán.Navštívili tiež Český inštitút informatiky, robotiky a kybernitiky (CIIRC ČVUT) a na programe bola aj návšteva centier vedeckej excelentnosti. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s aktivitami v oblasti transferu technológií v Univerzitnom centre energeticky efektívnych budov (ČVUT UCEEB) v Buštěhrade a v laserovom centre HiLASE v Dolných Břežanoch.

Účastníci panelovej diskusie “Budovanie inovačných ekosystémov v strednej a východnej Európe: Zdieľanie poznatkov”

KInIT sa v rámci projektu podieľal na organizácii webinára zameraného na inovačné prostredie na Slovensku. Bolo to veľmi podnetné podujatie so zaujímavými prezentáciami, krátke zhrnutie webinára si môžete pozrieť tu:

Kompletný záznam webinára je k dispozícii tu.