vera.ai: Spustenie projektu v programe Horizont Európa

KInIT je hrdým členom konzorcia nového projektu vera.ai, ktorý sa oficiálne začal len nedávno, 15. septembra 2022. Projekt vera.ai financuje Európska komisia do roku 2025 v rámci výzvy Horizont Európa „Umelá inteligencia proti dezinformáciám“. Celkovým cieľom projektu je vyvinúť a vybudovať spoľahlivé riešenia využívajúce umelú inteligenciu na podporu boja proti dezinformáciám v textovom obsahu, obrázkoch, audiu a videu. Jednou z úloh KInITu v rámci projektu je prispieť k výskumu viacjazyčného textového obsahu, s osobitným zameraním na jazyky s nízkym počtom zdrojov.

O projekte

Cieľovú skupinu používateľov vera.ai riešení tvoria novinári, overovatelia faktov (fact-checkeri), výskumníci a odborníci na ochranu ľudských práv. Jedná sa prevažne o profesionálov z mediálnej sféry, ktorí potrebujú rýchlo a jednoducho odhaliť nepravdivý obsah.

Ambíciou projektu vera.ai je vytvárať prototypy a testovať výstupy svojho vývoja v úzkej spolupráci s týmito mediálnymi špecialistami. Cieľom je vyvinúť efektívnejšie softvérové nástroje.

Tento technologický výskumný projekt bude tiež úzko spolupracovať s rôznymi  iniciatívami zameranými na boj proti dezinformáciám v rámci Európskeho observatória digitálnych médií (EDMO), vrátane Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO), ktorého je KInIT súčasťou.

Zahájenie projektu

Projekt sa začal za účasti všetkých 14 partnerov, stretli sme sa 27. – 28. septembra 2022 v Grécku. Na úvodnom stretnutí sa zúčastnili Mária Bieliková a Ivan Srba, ktorí sú spolu s ďalšími kolegami súčasťou projektu za KInIT. Navyše dvaja naši kolegovia sa stretnutia zúčastnili na diaľku – Martin Hyben, naša nová výskumná posila pre vera.ai projekt, a Elena Moťovská, naša projektová manažérka. Počas dvoch dní sme sa sústredili na plánované projektové aktivity. Tiež sme mali príležitosť intenzívne a produktívne diskutovať o konkrétnych výskumných výzvach, ktoré budeme počas projektu riešiť. 

Stretnúť sa s novými kolegami osobne bolo veľmi hodnotnou skúsenosťou, výrazne to podporilo našu už aj tak veľmi vysokú motiváciu. Bolo naozaj povzbudzujúce a inšpirujúce vidieť odhodlanie a odborné znalosti všetkých zúčastnených.

Veľmi si ceníme, že sme súčasťou tohto skvelého výskumného tímu a tešíme sa na spoluprácu so všetkými partnermi pri riešení problematiky dezinformácií.

Tím vera.ai (Zdroj)

Sledujte vera.ai na Twitteri pre najnovšie informácie o projekte. 

Projekt koordinuje tím Mever (Media Verification) Výskumného inštitútu informatiky ITI-CERTH v gréckom Solúne. 

Výskumní partneri projektu sú: Univerzita v Sheffielde (Spojené kráľovstvo), talianske univerzity Urbino Carlo Bo a Federico II, Amsterdamská univerzita (Holandsko), Fraunhofer inštitút (Nemecko), Borelli Centre univerzity École Normale Supérieure Paris-Saclay (Francúzsko), Kempelenov inštitút inteligentných technológií (Slovensko). 

Mediálnymi partnermi projektu sú AFP (Francúzsko), EBU (Švajčiarsko) a nemecký medzinárodný kanál Deutsche Welle. Priemyselnými partnermi sú Sirma AI (Bulharsko), Aténske technologické centrum (Grécko) a mimovládne organizácie zastupuje EU DisinfoLab (Belgicko).