Inovačný ekosystém na Slovensku

KInIT je súčasťou projektu Network4Growth, ktorý prebieha pod záštitou Medzinárodného vyšehradského fondu. Tento projekt sa zameriava na rozvoj inovácií v strednej a východnej Európe, zapojených je šesť krajín. Séria online podujatí vyzdvihuje vedeckú excelentnosť, funkčné postupy a úspešné príbehy lokálnych inovačných ekosystémov.

Po prezentácii Poľska a Gruzínska sme sa venovali rozvíjajúcemu sa inovačného ekosystému Slovenska. Mesačný webinár Medzinárodného vyšehradského fondu sa konal v utorok 8. marca a poskytol odpovede na nasledujúce otázky:

  • Aké sú silné stránky slovenského výskumno-inovačného ekosystému?
  • Akým výzvam ohľadom inovácií čelíme na Slovensku?
  • Ktoré témy a aktivity sú kľúčové pre posilnenie inovačného prostredia na Slovensku?
  • Ako prispieva vedecký výskum k zvyšovaniu inovačnej sily Slovenska?
  • Ako podporuje slovenský inovačný ekosystém rast startupov?

V prvej časti prezentovali štyria odborníci na inovácie svoje názory a diskutovali o súčasnej situácii na Slovensku:

Po prezentáciách nasledovala panelová diskusia zameraná na dôležitosť spolupráce medzi akademickou obcou a podnikateľskou sférou pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov.

K prezentátorom sa pridali:

Podrobné zhrnutie informácií, vrátane prezentácií, je dostupné tu. Celý záznam si môžete pozrieť tu a krátky prehľad o prezentáciách nájdete tu.

Ďalší webinár Medzinárodného vyšehradského fondu bude zameraný na inovácie a transfer technológií v Maďarsku. Potrebné informácie o podujatí budú dostupné tu.