ZSE a KInIT: Predĺženie úspešnej spolupráce

So spoločnosťou ZSE sa nám úspešne podarilo dokončiť prvý rok spolupráce na projekte AI for Smart Energy Households.  

Pokročili sme o krok ďalej vo využívaní metód umelej inteligencie zameraných na lepšie pochopenie údajov o spotrebe elektrickej energie. Zamerali sme sa na štatistickú dezagregáciu spotreby. Dezagregácia identifikuje profily jednotlivých spotrebičov a zrozumiteľným spôsobom ich vizualizuje koncovým zákazníkom. Na dezagregáciu vybraných spotrebičov, napríklad elektrického vykurovania alebo chladničky, sme použili metódy umelej inteligencie.

Zákazníkov informácie o spotrebe ich konkrétnych spotrebičov privedú v budúcnosti k efektívnejšiemu využívaniu energie. To prinesie okrem zníženia nákladov vynaložených na energie aj zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie.

V pôvodnom projekte KInIT Výskumníci a analytici v ZSE použili dáta z inteligentných meračov s 15 minútovou frekvenciou meraní spotreby.

V pokračovaní úspešného projektu sa môžu venovať rozvoju existujúcich prístupov, pričom sa môžu spoľahnúť na detailné dáta s 1 sekundovou frekvenciou merania spotreby.

Projekt