Štát začína využívať pri vymáhaní svojich pohľadávok umelú inteligenciu

Slovenská konsolidačná, štátna akciová spoločnosť, spustila pilotný projekt nasadenia umelej inteligencie ako podpornej služby pri vymáhaní pohľadávok štátu. 

Sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto projektu, pretože umelá inteligencia sa v slovenskej štátnej správe využíva len zriedkavo. Našou úlohou v tomto projekte je navrhnúť metódy strojového učenia, ktoré by zvýšili efektívnosť procesov. Pomocou umelej inteligencie vieme podporiť a zrýchliť proces vymáhania pohľadávok.

Zameriavame sa predovšetkým na rôzne modely strojového učenia, vrátane neurónových sietí, ktoré v spojení so znalosťami skúsených zamestnancov prinášajú kvalitatívny posun.

Model dokáže na základe historických údajov prioritizovať prichádzajúce pohľadávky. Zamestnanci spoločnosti zatiaľ využívajú predikcie modelu ako podporu v rozhodovní k svojim doterajším procesom. Aj keď projekt je zatiaľ v pilotnej fáze, už teraz pomáha triediť jednotlivé pohľadávky podľa naliehavosti, a tým skrátiť čas ich vymáhania a zvýšiť pravdepodobnosť ich uhradenia.

Viac informácií o projekte nájdete na webe Ministerstva financií SR.