Stanoviť hranice pre AI je správne

Technológie nie sú hodnotovo neutrálne; sú presiaknuté hodnotami svojich tvorcov. Ako sa môžu etické hodnoty, ktoré spoločnosť považuje za dôležité, premietnuť do technológií? A prečo by firmy mali podporovať morálne uvažovanie a nespoliehať sa len na platnú legislatívu?

To sú niektoré z otázok, ktoré Innovatrics, náš partner a jeden zo zakladateľov KInIT, položil Jurajovi Podroužkovi v rozhovore pre online časopis Trust Report. Hovorili o etickom rozmere používania AI a biometrie, ich primeranej regulácii a spôsoboch, ako môžu spoločnosti podporovať dôveryhodné riešenia.

Rozhovor prináša nielen veľmi dobré otázky o etických hodnotách, ale aj odpovede na to, ako ich možno nastaviť a preniesť do reálneho stavu vývoja a nasadzovania AI systémov. Tiež sa venuje téme, čo znamená etický rozmer AI a inteligentných technológií pre spoločnosť.