Ukončenie nášho prvého európskeho projektu

31. marca oficiálne ukončíme náš prvý európsky grantový projekt, CEDMO. V posledných týždňoch sme sa, okrem dokončovanie posledných dokumentov a výstupov, zamýšľali nad dva a pol rokmi, ktoré sme tomuto projektu venovali.

Keď bol v septembri 2020 založený KInIT, takmer okamžite sme začali pripravovať návrh projektu CEDMO. Získali sme niekoľko priateľov, pripojili sa ku konzorciu, ale stále nám chýbala skúsenosť s medzinárodnou projektovou prácou. Tak sme začali pracovať na návrhu  – najmä Mária Bieliková, Ivan Srba, Michal Kompan a ja.

Na takmer dva týždne sme sa ponorili do písania projektového návrhu, pričom sme do tohto úsilia dali úplne všetko. Keďže sme jednoducho nemali dostatok skúseností s písaním grantových projektov, vyžiadalo si to omnoho viac času a úsilia, než koľko by sme potrebovali dnes, po úspešnom získaní ďalších 9 európskych projektov. Chýbali nám potrebné skúsenosti, ale tie sme kompenzovali tým, že sme zdvojnásobili naše úsilie. Samozrejme, nemôžeme opomenúť úlohu našich partnerov v konzorciu. Najmä koordinátora konzorcia, Karlovu Univerzitu v Prahe, ktorej tím viedol Václav Moravec.

Keď sme dostali informáciu, že náš projekt bol prijatý, veľmi nám odľahlo a mali sme obrovskú radosť. V tom čase totiž neboli otvorené žiadne iné grantové schémy, ktoré by nám vyhovovali, a získať prvý projekt bolo veľmi dôležité na preukázanie správnosti konceptu nášho inštitútu. Získanie tohto projektu nám tiež otvorilo mnoho dverí. Keďže sme mali za sebou už jeden úspešný projektový návrh, mohli sme sa pripojiť sa k ďalším konzorciám pre výzvy Horizont Európa, ktoré sa začali otvárať krátko po tom, čo sme  získali projekt CEDMO.

Projekt sa rozbehol v októbri 2021 a my sme začali pracovať na dvoch nástrojoch podporujúcich overovanie faktov. Zaoberali sme sa nápadom aplikácie na vyhľadávanie overených faktov a začali sme zhromažďovať údaje, ktoré neskôr vytvorili dataset MultiClaim. O rok neskôr sme na túto tému napísali článok, ktorý bol prijatý do hlavného bloku prestížnej konferencie EMNLP 2023 v Singapure. Neskôr sme sa zamerali na vývoj aplikácie na detekciu obsahu hodného faktickej kontroly a paralelne sme tiež vyvíjali hru CEDMO Game.

Na papieri sa bol projekt relatívne malý a my sme do neho investovali oveľa viac úsilia, než žiadal. No táto extra práca nám umožnila žiadať o mnoho ďalších projektov a prispela k posilneniu našej reputácie. V rámci CEDMO sme sa naučili veľa, nielen v oblasti výskumu, ale aj o organizácii a administratíve podobných projektov.

S istotou môžeme tento projekt nazvať veľkým úspechom. Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k jeho úspešnému dokončeniu.

Projekt sa oficiálne končí v marci 2024, no našťastie to nie je koniec jeho príbehu. S radosťou oznamujeme, že sa nám podarilo predĺžiť projekt CEDMO na ďalšie 2,5 roky. Práca na projekte CEDMO 2.0 sa začne 1. mája, takže čoskoro sa môžete tešiť na detailnejšie informácie. Veľmi si ceníme, že môžeme pokračovať v našej snahe pomáhať spoločnosti odolávať vplyvu narastajúcej expozície dezinformáciám.