Spolupráca so SAV prináša výsledky: Najlepšia doktorandská práca na SAV vznikla aj s pomocou KInITu

Jana Papcunová je doktorandka na Spoločenskovednom ústave Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Spolu s jej kolegami sme spolupracovali na téme nenávistných prejavov (tzv. hate speech), výsledkom čoho bol vedecký článok v renomovanom medzinárodnom vedeckom časopise o operacionalizácii nenávistných prejavov, kde sme spolu skúmali indikátory nenávistných prejavov a ich štruktúru. Náš tím sa zaoberal automatizáciou odhaľovania týchto prejavov s pomocou umelej inteligencie.

Jana sa nedávno zapojila do súťaže O najlepšiu doktorandskú prácu zo všetkých troch oddelení SAV. V rámci hlavnej kategórie Vedy o spoločnosti získala 1. Miesto (pozn.: jedna z troch hlavných oddelení vied v SAV, ďalšími sú Vedy o živej prírode a Vedy o neživej prírode). Jane srdečne blahoželáme!

Jane držíme palce na obhajobách dizertačnej práce koncom leta a veríme, že z nej bude skvelá doktorka.

Jedným z našich cieľov v KInITe je vytváranie funkčných spoluprác v akadémii i priemysle, a to naprieč disciplínami. Táto spolupráca bola presne taká. Veríme, že sa nám v tom bude dariť naďalej úspešne pokračovať.