Prvá zimná škola projektu Eyes4ICU

Santiago de Leon je jedným z našich doktorandov a členom tímu zaoberajúceho sa spracovaním webových a používateľských údajov. Jeho výskum sa zameriava na odporúčacie systémy a systémy na sledovanie pohľadu. Santiago je tiež doktorandom v rámci medzinárodného programu Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Action Eyes4ICU Doctoral Network, ktorý sa špecializuje na sledovanie pohľadu. Štipendiá doktorandských sietí MSCA patria medzi najprestížnejšie v rámci EÚ. V polovici apríla sa Santiago zúčastnil prvej zimnej školy Eyes4ICU v Nemecku. V tomto článku si môžete prečítať o jeho zážitkoch. 

Tento mesiac som mal možnosť zúčastniť sa zimnej školy v rámci projektu Eyes4ICU Doctoral Network v nemeckom Günzburgu, spolu s mojimi školiteľmi Máriou Bielikovou a Róbertom Mórom. Bol to fantastický zážitok s najväčšími talentami v oblasti sledovania pohľadu a zároveň  najteplejšia zimná škola, akú som zažil. V rámci doktorandskej siete budeme mať 3 „zimné školy“ (zima v tomto prvom prípade trochu nesprávne pomenovanie). 

Prvá zimná škola je mimoriadne dôležitá, pretože umožnila stretnutie doktorandov, akademických školiteľov a priemyselných partnerov z rôznych inštitúcií z celej Európy. Tieto tri skupiny sa zišli v krásnom prostredí hradu Günzburg so zámerom vytvoriť komunitu výskumníkov v oblasti sledovania pohľadu, ktorá bude rozvíjať túto oblasť a vzdelávať novú generáciu výskumníkov, vrátane mňa.

Santiago a jeho priemyselní/akademickí partneri a vedúci.

Väčšina z nás dorazila v nedeľu a počas spoločnej večere sme mali príležitosť navzájom sa predstaviť. Už od prvého večera bolo jasné, že doktorandská sieť je príjemnou skupinou výskumníkov z rôznych oblastí informatiky a psychológie. Podľa mňa je táto otvorená a kolektívna atmosféra jednou z hlavných výhod akademického prostredia a výskumu. Ešte výraznejšie sa to prejavuje v rámci multidisciplinárnej spolupráce (ako je to aj v tomto pírpade), kde je pocit otvorenosti, rešpektu k myšlienkam/oblastiam iných ľudí a odlišným perspektívam ešte väčší. 

Jedným z cieľov tohto projektu je spájanie poznatkov z rôznych odborov, priemyslu a výskumu. Presne to sme aj urobili, keď sme sa všetci zúčastnili na prezentáciách priemyselných partnerov a pýtali sa, ako nám môžu pomôcť v našom výskume. Ďalej sa konali rôzne workshopy pod vedením výskumníkov z rôznych inštitúcií, pričom niektoré sa zamerali na psychológiu a iné na strojové učenie.

Diskutovať o týchto témach so širokým multidisciplinárnym publikom môže byť náročné, ale prednášajúci odviedli vynikajúcu prácu. Keďže mám skúsenosti nielen z psychiatrického výskumu, ale aj z výskumu strojového učenia, cítil som sa tam celkom príjemne. 

Hoci som sa už stretol s niektorými témami, ktorým sme sa venovali, vyskytlo sa medzi nimi veľa zaujímavých momentov. Jedným z nich bol napríklad workshop zameraný na metódy sledovania pohľadu, ktorý rozšíril moje vedomosti o tejto oblasti a poskytol mi vynikajúci prehľad o histórii sledovania pohľadu. 

Workshop o výpočtových metódach ma zas osviežil v základoch strojového učenia a naučil ma, ako efektívne komunikovať matematické myšlienky v rôznych disciplínach. 

Účasť na workshope o návrhu štúdie sledovania očí bola neuveriteľne užitočná pri zdokonaľovaní mojich nápadov na budúce spotrebiteľské štúdie. 

Záverečný workshop bol venovaný prenosným zručnostiam a zahŕňal otvorenú diskusiu medzi školiteľmi a študentmi o budúcnosti výskumu. Témami boli napríklad  miesta publikovania/metriky, etika a rozmanitosť a inklúzia vo výskume.

Dobrá nálada počas workshopu

Náš program:

Okrem workshopov som mal možnosť sa individuálne porozprávať s rôznymi školiteľmi o mojich nápadoch na dizertačnú prácu a o budúcich možnostiach spolupráce. Táto skúsenosť mi nesmierne pomohla zamerať moju dizertačnú prácu tak, aby mala skutočný dopad. Okrem toho sme sa pri večerných stolových hrách a skupinových výletoch snažili spoznať aj po ľudskej stránke.

Bohužiaľ, všetko dobré sa raz skončí, a to platí aj pre tento skvelý týždeň plný učenia a budovania kontaktov s niektorými z najbystrejších myslí v oblasti sledovania pohľadu. V piatok sme sa rozlúčili a opustili hrad, aby sme sa vrátili do svojich domovov po celej Európe. So sebou sme si odnášali príjemné spomienky, nové perspektívy a nápady a tešili sa na budúcu spoluprácu na projektoch, ktoré budú riešiť výzvy a objavovať neznáme oblasti v oblasti sledovania pohľadu. Viac informácií o konzorciu Eyes4ICU nájdete na tejto webovej stránke.

 

Skupinová fotografia doktorandskej siete Eyes4ICU