Piaty úspešný návrh projektu v programe Horizont Európa

V poslednej dobe sme sa v spolupráci so špičkovými výskumnými inštitúciami zúčastnili niekoľkých výziev programu Horizont Európa. Tento konkrétny projekt bol výnimočný. Bola to jediná výzva, do ktorej sa KInIT prihlásil ako koordinátor projektu

A opäť sme uspeli. Máme nesmiernu radosť, že sa môžeme podeliť o skvelé správy, že piaty návrh projektu z našej dielne sa dostal do záverečnej fázy udeľovania grantu

Projektový návrh bol predložený v rámci výzvy Twinning. Twinningové výzvy sú súčasťou schémy Horizont Európa. Sú zamerané na prepojenie inštitúcií z krajín, ktoré majú slabé výskumno-inovačné výsledky, s partnermi z členských štátov EÚ, ktoré majú špičkovú reputáciu

Prepájanie by malo prispieť k budovaniu výskumných a inovačných kapacít v krajínách EÚ, ktoré dosahujú slabšie výsledky v oblasti výskumu a inovácií. Slovensko je, žiaľ, jednou z týchto krajín.

Prostredníctvom Twinningu bude vybraná výskumná inštitúcia spolupracovať s minimálne dvoma výskumnými inštitúciami z rôznych vyspelých krajín EÚ. V prípade KInITu to budú partnerské inštitúcie z Nemecka, Dánska a Grécka

Náš Twinning projekt má tri ciele. Hlavným cieľom je zlepšenie a stimulácia vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity koordinátora, čiže KInITu. Tento cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom rôznych vzdelávacích a networkingových aktivít. Budú to napríklad rôzne webináre, workshopy alebo program pre začínajúcich výskumníkov (organizácia letnej školy a iné).

Hlavným výskumným cieľom je spoločný vedecký projekt, v rámci ktorého bude naše konzorcium skúmať problémy boja proti dezinformáciám pomocou umelej inteligencie. Chceme zlepšiť viacjazyčné a multimodálne jazykové technológie na boj proti dezinformáciám a zvýšiť dôveryhodnosť riešení založených na umelej inteligencii.

Tretím cieľom je posilniť riadiace a administratívne schopnosti v našom inštitúte. Plánujeme to dosiahnuť zvýšením kapacít na podporu výskumu, zdieľaním poznatkov a vedomostí a zlepšením podmienok na spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií. 

Budeme sa sústrediť na hodnotný výskum a zároveň sa budeme rozvíjať a rásť ako výskumná inštitúcia. Čakajú nás veľmi podnetné časy. 

Prehľad úspešných projektových návrhov v programe Horizont Európa v KinITe

Ciele piateho projektu sa trochu líšia od ostatných návrhov, ale všetky projekty budú zamerané na umelú inteligenciu (AI). 

Hlavným cieľom prvého projektu bude vytvorenie AI riešení proti sofistikovaným dezinformačným technikám. Tieto riešenia budú slúžiť mediálnym profesionálom. Tiež vytvoríme základy pre budúci výskum v oblasti umelej inteligencie proti dezinformáciám. 

Ďalší projekt je zameraný na prepojenie európskej AI komunity s cieľom podporiť výskumný ekosystém, a to akademický aj priemyselný. Sme veľmi hrdí na to, že sme súčasťou skupiny prvotriednych odborníkov, ktorí budú pracovať na vytvorení platformy, ktorá posilní výskumný ekosystém v oblasti umelej inteligencie v Európe.  

V treťom projekte budeme pracovať na identifikácii a sledovaní problematického online obsahu pomocou umelej inteligencie. Hlavným cieľom je poskytnúť verejným inštitúciám nástroje umelej inteligencie, ktoré im pomôžu v boji proti dezinformáciám

V poslednom projekte ponúkneme spoločné doktorandské štúdium. Tento program zabezpečí študentom vynikajúce kariérne vyhliadky vďaka medzinárodnej spolupráci, mobilite a interdisciplinárnej študijnej náplni. 

Tešíme sa, že budeme pracovať na týchto dôležitách výskumných témach s partnermi z prestížnych európskych organizácií. Podrobnejšie informácie o jednotlivých projektoch poskytneme po podpísaní grantových dohôd v druhej polovici roka.