Štyri úspešné projektové návrhy v programe Horizont Európa pre KInIT

KInIT uspel v ďalších dvoch výzvach programu Horizont Európa. S radosťou oznamujeme, že ďalšie dva projekty boli Európskou komisiou ohodnotené najvyšším hodnotením. Tým pádom sa návrhy projektov dostali do záverečnej fázy prípravy grantovej zmluvy. 

Po mesiacoch príprav teraz  spolu s našimi partnermi očakávame záverečný krok, ktorým je udelenie grantov. Malo by sa tak stať v najbližších mesiacoch. Znamená to, že KInIT nebude súčasťou „iba“ dvoch projektov, ale budeme sa podieľať na štyroch projektoch programu Horizont Európa. Všetky projekty budú zamerané na rôzne aspekty umelej inteligencie. Viac informácií o prvých dvoch projektových návrhoch si môžete prečítať tu

Jeden z projektov má za cieľ vytvoriť doktorandský vzdelávací program, ktorý bude kombinovať oblasti umelej inteligencie a kognitívnej psychológie. Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť študentom lepšie kariérne vyhliadky prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a mobility

Internacionálne konzorcium v tomto projekte tvoria akademické a komerčné partnerské organizácie z rôznych oblastí. Multidisciplinárne spojenie akademickej obce s priemyslom a odborníkmi na rozmanité témy zabezpečí študentom uplatniteľnosť, praktičnosť a kariérne možnosti. 

Identifikácia, sledovanie a vyšetrovanie online dezinformácií a iného problematického obsahu je mimoriadne zložitý problém. V spolupráci s renomovanými organizáciami z celej Európy sme pripravili robustný návrh projektu, ktorý sa zaoberá týmto problémom. 

Vytvoríme špecializované nástroje umelej inteligencie, ktoré budú podporovať verejné inštitúcie v boji proti dezinformáciám. Tento projekt bude pokrývať dezinformácie zo všetkých hlavných zdrojov (sociálne médiá, webové stránky s falošnými správami), vo všetkých formátoch (text, obrázky, video) a vo viacerých jazykoch

Nástroje budú prispôsobené konkrétnym potrebám a zamerané na človeka, pričom sa bude dodržiavať etický prístup k samotnéhu dizajnu. Interdisciplinárne konzorcium projektu zahŕňa odborné znalosti zo spoločenských a humanitných vied, etiky a informatiky. 

Tešíme sa na prácu na týchto zaujímavých projektoch a na prehĺbenie spolupráce s partnermi z akademických inštitúcií a organizácií zo súkromného aj verejného sektora. V blízkej budúcnosti poskytneme viac informácií o každom zo štyroch projektov programu Horizont Európa.