KInIT na oficiálnej návšteve prezidentky Zuzany Čaputovej v Taliansku

Naša výskumníčka Viera Rozinajová mala jedinečnú príležitosť zúčastniť sa dvojdňovej oficiálnej návštevy Talianska v delegácii prezidentky SR Zuzany Čaputovej

Návšteva sa konala 20. – 21. apríla 2022 v Ríme, hlavným bodom programu bolo slovensko-talianske biznis fórum na tému zelená tranzícia. Program bol zameraný na životné prostredie a cirkulárnu ekonomiku, primárnym cieľom bolo vytvoriť kontakty medzi slovenskými a talianskymi odborníkmi na zelenú energiu.

Zdroj: Viera Rozinajová na fotografii vedľa prezidentky Zuzany Čaputovej

Stretnutie slovenských a talianskych expertov na zelenú energiu

Zelená tranzícia je hlavnou prioritou plánov obnovy v Taliansku aj na Slovensku, ale v aktuálnej situácii dostáva úplne nový rozmer. Zelená tranzícia sa stala príležitosťou znížiť našu celkovú závislosť na fosílnych palivách a postupne diverzifikovať dodávky energie.

Súčasťou delegácie boli zástupcovia slovenských firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú zelenou tranzíciou, vrátane energetiky a digitalizácie.  


Viera Rozinajová sa stala súčasťou delegácie, keďže v KInITE sa aktívne zaoberáme otázkami zelenej energie. Medzi ciele nášho výskumu patrí zlepšovanie metód predikcie spotreby a výroby energie, optimalizácia inteligentných sietí a ďalšie výzvy spojené s novými javmi v energetických sieťach. Využívame pritom štatistickú analýzu aj metódy strojového učenia.

Biznis fórum slovenských a talianskych firiem, ktoré sa konalo v rámci odborného programu v Ríme, bolo priestorom na výmenu skúseností a kontaktov štátnych, vedeckých a privátnych subjektov pôsobiacich v oblasti obnoviteľných a udržateľných technológií. Vznikol priestor na výmenu skúseností medzi krajinami aj sektormi. Viac ako 50 slovenských a talianskych podnikateľov malo možnosť nadviazať nové kontakty, ktoré by sa mohli stať základom nových inovatívnych projektov


Delegácia stihla počas bohatého program navštíviť aj výskumné laboratóriá Národnej agentúry pre nové technológie Enea a Start-up centrum Univerzity LUISS.