Joint EurAI Advanced Course on AI: Zážitky z letnej školy TAILOR 2022 v Barcelone

Vďaka účasti KInITu v projekte TAILOR dostal náš doktorand Peter Pavlík možnosť zúčastniť sa  kurzu Joint EurAI Advanced Course on AI v rámci letnej školy TAILOR 2022. Letná škola sa konala 13. – 17. júna v španielskej Barcelone. Letná škola bola venovaná témam vysvetliteľnej a dôveryhodnej umelej inteligencie, organizovalo ju Výskumné centrum inteligentnej dátovej vedy a umelej inteligencie na Universitat Politècnica de Catalunya. Nižšie sa dočítate viac o Petrových dojmoch z letnej školy. 


Konzorcium TAILOR je sieť výskumných centier, ktoré sa zameriavajú na realizáciu vízie, aby sa Európa stala globálnym príkladom pre zodpovednú umelú inteligenciu. Slovenské Centrum pre umelú inteligenciu, a jeho prostredníctvom aj KInIT, ako partner konzorcia mohlo vyslať 3 doktorandov, aby sa naučili, ako sa dá vysvetliteľnosť a interpretovateľnosť využiť na budovanie dôveryhodnej umelej inteligencie.

Škola pozostávala z viac ako 20 prednášok a kľúčových prezentácií špičkových európskych výskumníkov v oblasti umelej inteligencie. Prednášky boli zamerané na predstavenie rôznych modelov vysvetliteľnosti a prístupov k interpretácii. Cieľom bolo aj poskytnúť motiváciu pre ich používanie. 

Dôraz sa kládol na plnenie hlavnej stratégie Európskej únie v oblasti rozvoja umelej inteligencie – aby boli systémy umelej inteligencie zamerané na človeka. Aby svojim používateľom poskytovali podporu, nie aby ich nahradili. Preto musí byť odôvodnenie každého rozhodnutia umelej inteligencie čo najpresnejšie. Skúmanie dôvodov, ktoré stoja za výstupmi modelov, môže tiež odhaliť skryté predsudky a pomôcť tak pri vývoji spravodlivých a spoľahlivých modelov umelej inteligencie.

Okrem prednášok mohli prítomní študenti počas doktorandského konzorcia predstaviť rýchlu prezentáciu svojich dizertačných prác. Najlepšie prezentácie boli ocenené symbolickými cenami. Aj ja som sa zúčastnil konzorcia a dostal som veľmi cennú spätnú väzbu od doktorandskej komisie.

Okrem vzdelávacích aktivít ponúkla letná škola aj veľa príležitostí na zoznámenie sa s podobne zmýšľajúcimi študentmi, ktorí sa venujú výskumu v oblasti umelej inteligencie. Okrem diskusií počas prestávok medzi prednáškami boli pre účastníkov zorganizované aj večerné spoločenské podujatia.

Koncert Katalánskeho zboru v Sant Pau del Camp, najstaršom kostole v Barcelone, a slávnostná večera v paláci Balmesiana boli určite najkrajšími zážitkami letnej školy. Spriatelil som sa s mnohými zaujímavými ľuďmi z celého sveta a dúfam, že sa s nimi v budúcnosti znova stretnem.

Som veľmi vďačný, že som dostal príležitosť zúčastniť sa tohto podujatia. Prednášky mi poskytli prehľad o vybraných témach a zanechali vo mne veľa podnetov na zamyslenie. Konzorcium bolo skvelou príležitosťou prezentovať môj výskum širšiemu publiku výskumníkov. V neposlednom rade som si istý, že nové známosti s inými výskumníkmi budú v budúcnosti mimoriadne cenné.