ERC Starting Grant: Ivan Srba v druhom kole hodnotenia

Náš výskumník Ivan Srba sa začiatkom tohto roka uchádzal o ERC Starting Grant. S veľkou radosťou a hrdosťou by sme sa chceli o podeliť o skvelú správu, že Ivanov návrh projektu prešiel prvým kolom hodnotiaceho procesu a postúpil do druhej a záverečnej fázy

Hodnotiace komisie ERC, zložené z nezávislých odborníkov, predložený návrh posúdili a ohodnotili známkou A (na stupnici A – C). Tím doménových špecialistov v nasledujúcich mesiacoch posúdi rozšírenú verziu projektového návrhu. Posledným krokom výberového konania bude pohovor s uchádzačom.

Na to, aby sa návrh projektu dostal do druhej fázy hodnotiaceho procesu, je potrebný vynikajúci nápad. A Ivanov nápad je práve taký – výnimočný. Cieľom projektu je zásadne zmeniť spôsob, akým auditujeme algoritmy umelej inteligencie používaných na sociálnych sieťach. 

Ivanov inovatívny prístup umožní automatické audity, ktoré budú generické (nebudú obmedzené na konkrétnu sociálnu platformu alebo kategóriu škodlivého obsahu), viacjazyčné a budú sa vykonávať priebežne v čase a vo viacerých jazykoch. Cieľom auditu bude zachytiť trendy a zmeny v správaní algoritmu umelej inteligencie. Audity budú zahŕňať aj ľudský dohľad a zabezpečenie vysokej dôveryhodnosti. Nezávislý dohľad nad sociálnymi médiami je mimoriadne potrebný, toto riešenie by zmiernilo negatívne spoločenské dôsledky šírenia škodlivého obsahu. 

Postup do druhého kola je veľký úspech bez ohľadu na konečný výsledok. Nielen pre Ivana ako vedca alebo pre KInIT ako hostiteľskú inštitúciu. 

Je to mimoriadna správa aj pre Slovensko. 

Ako krajina zaostávame za zvyškom Európy v získavaní ERC grantov. Za 14 rokov od spustenia financovania ERC získal iba jeden Slovák ERC grant.

Ivanovi želáme veľa zdaru pri príprave na pohovor a dúfame, že o financovanie z programu Horizont Európa sa bude uchádzať čoraz viac slovenských vedcov s ambicióznymi nápadmi.