Prieskum CEDMO odhalil nízku dôveru Slovákov v demokraciu

Nedávny CEDMO prieskum priniesol nové poznatky o názoroch Slovákov na demokraciu. Výsledky prieskumu odhalili výrazný nedostatok dôvery a nespokojnosť s fungovaním demokracie na Slovensku. Prieskum realizovala agentúra Ipsos v spolupráci s projektom Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO), v ktorom je KInIT partnerom. 

Výsledky štúdie pôsobia znepokojujúco, keďže iba 18 % Slovákov vyjadrilo spokojnosť s fungovaním demokracie v našej krajine. Až 55 % respondentov vyjadrilo nespokojnosť, čo poukazuje na prevládajúcu nedôveru voči demokratickým inštitúciám. Ľudia sa tiež cítia zanedbávaní zo strany vlády a majú pocit, že voľby nedokážu príliš veľa zmeniť.

Prieskum navyše naznačuje, že Slováci sú oproti Čechom náchylnejší veriť dezinformáciám. Približne jedna tretina slovenskej populácie má tendenciu považovať nepravdivé informácie za pravdivé, najmä pokiaľ ide o politickú situáciu v krajine. Obavy týkajúce sa možného falšovania volieb a manipulácie ďalej prispievajú k nízkej dôvere v demokratické procesy.

Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke obyvateľov vo veku nad 18 rokov od 11. do 16. mája 2023 v Českej republike a od 16. do 19. mája 2023 na Slovensku. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 1047 respondentov v Českej republike a 1004 respondentov na Slovensku. 

Celú štúdiu si môžete prečítať tu.