Prieskum CEDMO o dezinformačných naratívach na Slovensku

Nedávny CEDMO prieskum priniesol nové poznatky, tentoraz na tému dezinformácií. Špeciálna edícia, ktorá vznikla najmä kvôli nadchádzajúcim voľbám, sa venovala  dezinformačným naratívam prevládajúcim na Slovensku. Prieskum realizovala agentúra Ipsos v spolupráci s projektom Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO), v ktorom je KInIT partnerom.

Pokiaľ sa jedná o posudzovanie pravdivosti informácií, na základe prieskumu dokážu Slováci aj Česi relatívne jednoducho posúdiť informácie týkajúce sa vysokej inflácie, národného dlhu a epidémie COVID-19. Avšak, mnohí mali problémy posúdiť informácie o energetickej kríze, vojne na Ukrajine a politike Európskej komisie v súvislosti s budúcnosťou automobilového priemyslu.

Za najbližších partnerov Slovenskej republiky považujú Slováci podľa prieskumu predovšetkým Českú republiku, Rakúsko a Vyšehradskú skupinu. Okrem toho si 45 % obyvateľstva vybralo Poľsko a až 38 % vyjadrilo túžbu po spolupráci s Maďarskom.

Prieskum tiež odhalil aj to, že významná časť Slovákov má výhrady voči určitým krajinám a medzinárodným inštitúciám. Iba jedna tretina respondentov uviedla, že Slovensko by nemalo spolupracovať s Ruskom, a významný počet účastníkov tiež vyjadril odpor voči Eurázijskej hospodárskej únii, Spojeným štátom a NATO.

Prieskum bol uskutočnený na reprezentatívnej vzorke populácie vo veku 18 a viac rokov od 16. mája do 16. júna 2023. Celkovo sa do prieskumu zapojilo 1047 respondentov v Českej republike a 1004 respondentov na Slovensku, čo poskytlo cenné informácie o názoroch a postojoch Slovákov.

Celý článok si môžete prečítať tu.