Medzinárodná konferencia CEDMO: Európa rieši informačný chaos

Cieľom projektu CEDMO je vytvoriť špičkové centrum boja proti dezinformáciám pre Českú republiku, Poľsko a Slovensko. Medzi aktivity projektu CEDMO patrí overovanie faktov (fact-checking), kampane zamerané na mediálnu gramotnosť a najdôležitejšie pre KInIT: výskum a vývoj nástrojov na overovanie faktov na báze umelej inteligencie.

V rámci zvyšovania mediálnej gramotnosti organizuje CEDMO konferenciu, ktorej cieľom je riešenie problematiky rastúcej nedôvery voči inštitúciám v celej Európe. Naším cieľom je tiež zhromaždiť a vytvoriť multidisciplinárnu komunitu zameranú na boj proti dezinformáciám a poskytnúť priestor pre diskusiu medzi kľúčovými zainteresovanými stranami.

Pridajte sa k nám na medzinárodnej konferencii CEDMO, ktorá sa bude konať 22. – 23. septembra 2022 v Prahe a online. Všetky miesta na osobnú účasť sú už obsadené, ale stále sa môžete zúčastniť online!

Problematike dezinformácií sa budú venovať prezentácie a diskusie zamerané na široké spektrum tém:

  • vplyv a regulácia dezinformácií
  • posilnenie demokracie v kontexte klesajúcej dôvery a rastúcej fragmentácie spoločnosti
  • súčasná úloha médií a ruská invázia na Ukrajine
  • zahraničné zasahovanie do diania
  • vzťah medzi technológiami a dezinformáciami
  • úsilie o zvýšenie mediálnej a informačnej gramotnosti

Online registrácia bola uzavretá 16. septembra.