Naše nástroje umelej inteligencie budú podporovať stredoeurópskych fact-checkerov

Vplyv dezinformácií v strednej Európe sa počas pandémie a po začiatku vojny s Ukrajinou zvýšil. Je mnoho dôvodov, prečo tento problém možno v súčasnosti považovať za urgentný. Obsah sa cez hranice šíri veľmi rýchlo vďaka podobnosti troch slovanských jazykov (slovenčiny, češtiny a poľštiny) . V porovnaní so zvyškom Európy je v našich končinám úroveň mediálnej gramotnosti nižšia, čo prispieva k vysokej dôvere v konšpiračné teórie a iné nepravdivé informácie.

Fact-checkeri sa zameriavajú aj na dezinformácie o Ukrajine. Zdroj: ukrainefacts.org/

V poslednej dobre sa ukázalo, že najúčinnejším spôsobom zmiernenia vplyvu politických dezinformácií je kombinácia zvyšovania mediálnej gramotnosti s nezávisle overovanými faktami. Preto Slovensko spolu s Českou republikou a Poľskom spojilo svoje sily pri podpore týchto dvoch oblastí v rámci Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO).

Prečo podporovať overovateľov faktov umelou inteligenciou?

Nezávislé overovanie faktov je kľúčové pre zabezpečenie objektivity. Stredoeurópski overovatelia faktov (fact-checkeri) sú však bohužiaľ extrémne preťažení. Napríklad iba jeden overený fact-checker kontroluje všetok slovenský podozrivý obsah na Facebooku (v rámci Facebook programu na kontrolu faktov tretích strán). Pochopiteľne, za týchto okolností sa overovatelia faktov nedokážu vyrovnať s množstvom online obsahu šíriaceho dezinformácie, ktorý vzniká každý deň.

Celý proces overovania faktov je časovo náročný. Zahŕňa monitorovanie potenciálne zavádzajúceho obsahu, výber faktických tvrdení, ktoré sa majú overiť, hľadanie zdrojov dôkazov a vytváranie článkov a príspevkov ohľadom overovania faktov na sociálnych médiách. Do procesu sa zapájajú minimálne dvaja fact-checkeri, aby overili pravdivosť článku. Vo výstupnom článku, ktorý obsahuje overené fakty, musia byť uvedené nepriestrelné zdroje. Týmto spôsobom sa nedá držať krok s tvorbou dezinformačného obsahu. Preto naši fact-checkeri potrebujú pomoc.

Hlavným cieľom technologických partnerov CEDMO, konkrétne Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT) a Českého vysokého učení technického (ČVUT), je urýchliť a zefektívniť overovanie faktov. Skúmame a vyvíjame umelú inteligenciu (AI), ktorá bude podporovať alebo dokonca automatizovať jednotlivé kroky procesu overovania faktov. Dôraz kladieme na transparentnosť, vysvetliteľnosť a viacjazyčnosť týchto nástrojov, aby sme poskytli podporu v našich lokálnych jazykoch, ktorá je v súčasnosti nedostatočná alebo dokonca žiadna.

Nástroje umelej inteligencie na podporu fact-checkerov

Aby sme porozumeli potrebám a požiadavkám overovateľov faktov, uskutočnili sme pološtruktúrované detailné rozhovory a vyplnili dotazníky s deviatimi fact-checkermi. Fact-checkeri boli z piatich hlavných organizácií, ktoré sú združené v rámci projektu CEDMO. Týmto spôsobom sa snažíme vyvinúť nástroje AI zamerané na človeka, ktoré by dokázali overovanie faktov podporiť.

Spoločne s fact-checkermi sme identifikovali ich najkritickejšie problémy a potreby. Tieto požiadavky ovplyvnili náš výber aktivít, spojených s overovaním faktov, ktoré sa snažíme podporiť pomocou umelej inteligencie. Nasledujúci obrázok ukazuje, ako sme spárovali potreby overovateľov faktov s navrhovanými nástrojmi:

Potreby overovateľov faktov a nástroje umelej inteligencie (AI), ktoré ich podporia v projekte CEDMO.

Navrhovaný dizajn a architektúra budúceho riešenia pozostáva zo štyroch nových nástrojov, z ktorých každý podporuje jednu z vyššie uvedených aktivít overovania faktov. Tieto nástroje budú postavené na našom prototype výskumnej infraštruktúry Monant na monitorovanie webu a nasadenie modelov umelej inteligencie. Tieto výsledky sa stanú základom pre našu budúcu prácu počas ďalších fáz projektu CEDMO.

Očakávame, že dezinformačné prostredie sa v dôsledku protiopatrení prijatých kvôli prebiehajúcej rusko-ukrajinskej vojne zmení. Napríklad zákaz veľkých dezinformačných spravodajských portálov, ku ktorému už došlo v Českej republike a na Slovensku, môže viesť k šíreniu nepravdivých informácií cez menej regulované kanály, ako je napr. Telegram (aplikácia na posielanie správ).


Tieto očakávania sme zohľadnili už pri návrhu riešenia. Detaily navrhovaného riešenia však v budúcnosti znova prehodnotíme na základe dynamicky sa meniacej situácie. Implementáciu našich podporných AI nástrojov budeme tak prispôsobovať potrebám fact-checkerov, ktoré sa môžu časom meniť.