KInIT na Noci výskumníkov

29. septembra 2023 sa v priestoroch bratislavskej Starej Tržnice konal 17. ročník Noci výskumníkov. 

Noc výskumníkov je každoročné podujatie, ktoré slúži ako oslava vedy a inovácií. Deťom, mladým ľuďom a rodinám predstavuje príležitosť spoznať svet výskumu prostredníctvom zábavných a vzdelávacích aktivít, vrátane vedeckých prezentácií, hier, kvízov, súťaží, výstav a digitálnych aktivít.

Mária Bieliková sa spolu s Lenou Adamusovou a Pavlom Simanom zúčastnila otváracej diskusie na tému “Prichádza umelá inteligencia práve včas, aby nás zachránila pred nami samými?”  

Tento rok boli hlavnými témami podujatia voda a umelá inteligencia, pričom KInIT bol garantom témy „Umelá inteligencia.“ Program aktívne zastrešili naši výskumníci z tímov Natural Language Processing, Web & User Data Processing a Ethics and Human Values in Technology. Sme nesmierne vďační za možnosť byť súčasťou tohto významného podujatia, ktoré motivuje mladých ľudí po celej Európe k vzdelávaniu a sebarozvoju.

Na Noci výskumníkov sme hovorili o našich európskych projektoch, ktoré sa zameriavajú na spracovanie textu a informácií – CEDMO, Vigilant, vera.ai, DisAI a Eyes4ICU. Predstavili sme  príklady našej práce v rámci projektu CEDMO, pričom hlavným bodom bola ukážka nášho nástroja na overovanie faktov, ktorý bol vyvinutý na boj proti dezinformáciám, ktoré sú v dnešnej digitálnej dobe neustále rastúcou výzvou. Tiež sme predstavili aj CEDMO hru, ktorú navrhol jeden z našich doktorandov, Ján Čegiň. Účastníci, ktorí si hru vyskúšali, prispeli k trénovaniu modelov umelej inteligencie.

S cieľom vzdelávať a inšpirovať návštevníkov sme sa okrem našich projektov venovali aj iným témam z oblasti AI. Naše aktivity zahŕňali množstvo interaktívnych hier, vrátane prezentácie slovenskej verzie hry Wordle, ktorú vyvinuli naši výskumníci. Ponúkli sme aj tvorivý zážitok „Poézia s ChatGPT,“ kde si mohli účastníci vyskúšať tvorbu básní pomocou nástroja ChatGPT. Okrem toho sme uskutočnili anketu „Ste múdrejší než umelá inteligencia?,” v ktorej mohli účastníci doplniť slovo do vety na základe toho, aká aktivita prebiehala na obrázku, a porovnať svoju odpoveď s modelmi umelej inteligencie, ktoré spracúvajú obrázky aj text. Nezabudli sme ani na etické aspekty a riziká umelej inteligencie. S našim tímom expertov v oblasti etiky sa mohli účastníci zamyslieť nad etickými otázkami a dilemami, ktoré so sebou prináša umelá inteligencia.

Noc výskumníkov nám poskytla skvelú príležitosť spojiť sa s mladými zvedavcami, zdieľať našu výskumnú prácu a zdôrazniť význam a dôležitosť umelej inteligencie v dnešnej dobe. Sme veľmi vďační, že sme sa mohli na tomto podujatí zúčastniť!