Ocenenie Osobnosť medzinárodnej spolupráce pre Máriu Bielikovú 

Naša zakladateľka Mária Bieliková získala prestížne ocenenie “Osobnosť medzinárodnej spolupráce“ na slovenskom udelovaní cien Vedec roka!

Ocenenie získala za jedinečný prínos k rozvoju a zviditeľneniu slovenskej vedy v oblasti umelej inteligencie na medzinárodnej úrovni, zapájanie sa do vedeckých projektov Horizont Európa a založenie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorý má medzinárodný presah.

Pozrite si špeciálny diel relácie „Veda a technika“ venovanú piatim najlepším vedcom roka 2022, v ktorej sa dozviete sa viac o našej medzinárodnej činnosti.

Na Máriine úspechy sa pozeráme s veľkou hrdosťou a vďačnosťou. Jej neúnavné úsilie hrá kľúčovú rolu v našom raste, jej vášeň pre vedu a inovácie nás všetkých inšpiruje podávať čo najlepšie výkony. Máriina ďakovná reč pri preberaní ocenenia bola tiež veľmi inšpiratívna, preto sme sa rozhodli podeliť sa o ňu aj s našimi čitateľmi: 

Pred poďakovaním by som rada povedala niečo o mojom sne a vízii, ktorú sa snažím naplniť aktuálne v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií a predtým na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Mojou víziou je budovať krajinu čestných, angažovaných a podnikavých expertov, v ktorej firmy vedia, že potrebujú vedu na inovácie a výskumníci vedia, že veda má slúžiť ľuďom.”

Zdroj foto: Marián Zelenák, CVTI SR

Pre mňa nie je podstatné to, či sme získali najviac projektov na výskumníka, ale to, aby mali ľudia na Slovensku možnosť riešiť zaujímavé výzvy a aby firmy inovovali. Aby sme robili zodpovedný výskum, čo znamená nové technológie nielen vymýšľať, ale aj starať sa o ich dopad. To je dnes s rozvojom umelej inteligencie, v ktorej KInIT pôsobí, dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Medzinárodný rozmer je v tomto nekonečnom príbehu kľúčový. Preto  KInIT funguje ako anglicky hovoriaca medzinárodná inštitúcia. Preto sme sa pustili do doktorandského štúdia so zahraničnou univerzitou s mentormi zo zahraničia, pričom výskumníci aj duševné vlastníctvo ostáva na Slovensku. Preto je získanie európskych projektov kľúčovým cieľom od začiatku fugovania KInITu.”

Zdroj foto: Marián Zelenák, CVTI SR

“Ocenenie, ktoré som práve prevzala je ocenením všetkých, s ktorými som spolupracovala dlhé roky, hoci tie posledné necelé tri roky od vzniku Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, sú predsa len trochu výnimočné.

Týka sa to nielen kolegov výskumníkov – z nich tu prítomný  Jakub Šimko a Michal Kompan, ktorí mali obrovský podiel na získaní Európskych projektov, – ale aj kolegov z prevádzkového tímu, bez ktorých by sme ťažko dokázali to, čo sme dokázali. Preto sa teším, že je tu aj Diana Lokere, ktorá má na starosti práve ľudí a kultúru v Kempelenovom inštitúte.

Je to ocenenie všetkých, ktorí sa pridali k tejto vízii, či už sú to kolegovia z akademického sveta na Slovensku aj v zahraničí, firmy, ktoré podporujú túto víziu teraz zhmotnenú do Kempelenovho inštitútu a tiež moja rodina, bez ktorej by toto nebolo možné.

Zdroj foto: Marián Zelenák, CVTI SR

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o udeľovaní cien Vedec roka, môžete si prečítať tieto články: