DisAI: Spustenie projektu v médiách 

Sociálne siete a rôzne iné digitálne médiá sú prostredím, cez ktoré sa dezinformácie môžu veľmi rýchlo šíriť a spôsobovať tak vážne problémy. Sľubným krokom vpred v boji proti dezinformáciám je náš projekt DisAI, ktorý vznikol v spolupráci KInITU a špičkových odborníkov na jazykové technológie. Využívaním pokročilej jazykovej analýzy a techník strojového učenia chceme v rámci projektu odhaliť dezinformácie a zabrániť ich šíreniu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte DisAI, jeho partneroch a potenciálnych prínosoch,  prečítajte si nasledujúce články:

Jednotlivé články poukazujú na význam jazykových technológií pri odhaľovaní dezinformácií a prevencii ich šírenia. Súčasne zdôrazňujú, prečo je prebiehajúci výskum v tejto oblasti dôležitý.