Matúš Pikuliak v médiách: Jazykové modely

Koncom novembra minulého roka predstavila spoločnosť OpenAI asi doposiaľ najväčší zlom vo svete umelej inteligencie – jazykový model ChatGPT. Používatelia majú možnosť s týmto revolučným jazykovým modelom komunikovať prakticky na všetky témy, čím sa revolučne zmenil spôsob, ako komunikujeme s umelou inteligenciou. 

Matúš Pikuliak, s jeho rozsiahlymi znalosťami v oblasti spracovania prirodzeného jazyka, sa zúčastnil mnohých rozhovorov, kde diskutoval na témy jazykových modelov. 

Umelá inteligencia formuje nielen naše každodenné životy, ale aj fungovanie firiem a podnikov. Prečítajte si rozhovor pre časopis TREND, v ktorom sa Matúš zameral na spôsoby, akými môže ChatGPT pomáhať firmám a zistite výhody, nevýhody a potenciálne hrozby tejto technológie.

ChatGPT sa dostal do povedomia pedagógov z celého sveta, pretože dokáže na požiadanie vygenerovať celú školskú esej. Prečítajte si článok na aktuality.sk, v ktorom sa Matúš venuje práve tejto téme a prečítate si aj o skúsenostiach univerzitných profesorov s jazykovým modelom ChatGPT.

Matúš sa tiež objavil v rozhovore pre :rtvs, kde poslucháčom, okrem iného, porozprával o projekte DisAI. Z mediálneho výstupu sa dozviete aj, s ktorými fact-checkingovými organizáciami projekt DisAI spolupracuje a prečo je výskum v oblasti umelej inteligencie tak dôležitý.

V ďalšom rozhovore pre :rtvs, Matúš diskutoval o výhodách a nevýhodách umelej inteligencie, najmä v súvislosti s jej vplyvom na politickú scénu a platformy sociálnych médií. V rozhovore sa rozoberalo aj to, ako funguje využívanie nástrojov umelej inteligencie na školách a čo môžu učitelia robiť, aby odhalili ich využívanie pri plnení školských úloh.