Kempelenov inštitút je členom medzinárodného konzorcia doktorandského štúdia AI v Európe

Sme v dobrej spoločnosti

Je nám veľkým potešením, že Kempelenov inštitút inteligentných technológií sa spolu s Komenského univerzitou stal členom medzinárodného konzorcia doktorandského štúdia AI v Európe AIDA, The International AI Doctoral Academy AIDA.

Medzinárodné konzorcium AIDA bolo vytvorené za účelom sprístupnenia znalostí, združenia PhD talentov z celej Európy a tiež podpory programu vzdelávania a výskumu AI na svetovej úrovni. Sme radi, že sme sa hneď od začiatku stali členmi skupiny, ktorú tvoria lídri v oblasti AI a kde môžeme pomáhať  zabezpečiť strategickú autonómiu Európy v tak kľúčových technológiách ako je AI. Základom väčšiny budúcich profesionálnych a súkromných AIDA aktivít s obrovským potenciálnym sociálno-ekonomickým vplyvom je posilniť a budovať na prednostiach Európy v oblasti umelej inteligencie vrátane jej prvotriednej komunity výskumníkov, aby sme v Európe zostali na čele vývoja v oblasti umelej inteligencie.

AI nepochybne zlepšuje náš život vo viacerých oblastiach a pomáha nám v každodenných činnostiach. No čoraz častejšie sa nám v súvislosti s AI vynárajú aj rôzne etické a spoločenské otázky. Či už v zmysle dopadu na používateľov AI systémov, ale aj pri úvahách o eticky a spoločensky prospešnom dizajne týchto systémov.  

A práve toto je téma, kde by sme radi pomohli aj my. Do AIDA pripravujeme sériu štyroch prednášok v kurze Ethics by design for intelligent technologies. Na kurze vám poskytneme prehľad vybraných metód etického designu. Vysvetlíme vám ako pretaviť všeobecné etické princípy do konkrétnych činností a na základe našich skúseností z rôznych projektov vám ukážeme ako identifikovať a minimalizovať etické riziká.