Persuázia v prostredí internetu: persuazívne technológie a persuazívny dizajn [in Slovak]

Hrckova, A. – Ikaros, 2014

Authors

Andrea Hrčková
Researcher
More