Persuázia v prostredí internetu: persuazívne technológie a persuazívny dizajn [in Slovak]

Hrckova, A. – Ikaros, 2014

Autori

Andrea Hrčková
Researcher
Viac