Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: Diskusia o legislatíve proti dezinformáciám

Online platformy zásadne zmenili spôsob, akým získavame informácie. Podľa štúdie Reuters Institute z roku 2021 využíva na Slovensku sociálne médiá ako zdroj aktualít až 56% respondentov. Musíme však mať na pamäti, že cieľom sociálnych médií nie je objektívne informovať svojich používateľov

Cieľom online platforiem je upútať maximálnu pozornosť používateľov, aby maximalizovali ziskovosť zo zverejňovaných reklám. Na zníženie informačnej záťaže používateľov využívajú odporúčacie systémy, ktoré filtrujú relevantné informácie. Na sociálnych médiách sa, žiaľ, darí dezinformáciám, čo vedie k polarizácii spoločnosti.

Regulácia online obsahu predstavuje jednu z hlavných výziev pre zákonodarcov na Slovensku aj v celej EÚ. Nedávno sme pre poslankyňu Európskeho parlamentu Miriam Lexmann analyzovali vybrané regulácie navrhované Európskou komisiou, ktoré sa týkajú šírenia dezinformácií a správania sa online platforiem.

Identifikovali sme kľúčové problémy využívania týchto personalizovaných prístupov. Zároveň sme vypracovali odporúčania, ako obmedziť šírenie dezinformácií. Viac informácií o možných dôsledkoch šírenia nepravdivých informácií a o našich navrhovaných opatreniach si môžete prečítať v našej analýze.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku usporiadalo 10. júna 2022 odbornú diskusiu na tému riešenia dezinformácií pomocou legislatívy. Svoje postoje prezentovali viaceré zainteresované strany, vrátane Miriam Lexmann a Antona Jelenčiaka (Generálny riaditeľ Sekcie digitálnej agendy, MIRRI SR). Diskusiu moderoval Vladimír Šucha (vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku). 

Mária Bieliková a Matúš Mesarčík mali príležitosť prezentovať našu analýzu, ktorej cieľom bolo prispieť k prebiehajúcej diskusii o možnostiach regulácie online platforiem a systémov umelej inteligencie, ktoré tieto platformy používajú.

Diskutovalo sa o rôznych typoch európskej a národnej legislatívy z hľadiska boja proti dezinformáciám. Účastníci sa zhodli na tom, že legislatívne opatrenia pomôžu. Tiež veria, že zákon o digitálnych službách, legislatíva o umelej inteligencii, ako aj séria slovenských národných legislatívnych opatrení prispejú ku kontrole a obmedzeniu šírenia nepravdivých informácií. 

Bola to veľmi podnetná diskusia. Veľmi si vážime možnosť byť súčasťou tejto iniciatívy a veríme, že sme pokročili v riešení šírenia dezinformácií na Slovensku.