Veľvyslanci sa zaujímali o inovácie KInITu a jeho partnera Innovatrics

21. februára sa konal 14. zo série stretnutí „Innovation day“, ktorý organizovala štátna tajomníčka Ingrid Brocková z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Cieľom stretnutí  je ukázať inovačný potenciál vybraných  slovenských firiem a inštitúcií. Pozvaní boli veľvyslanci z Bratislavy a Viedne, pod ktorých pôsobnosť patrí Slovensko. 

Veľmi nás teší, že tentokrát veľvyslanci navštívili sa veľvyslanci boli na návšteve náš v našom Kempelenovom inštitúte v HubHub. Spolu s našim partnerom Innovatrics sme prezentovali:

  • Víziu KInITu a aktivity, ktorými prispievame k udržaniu a prilákaniu talentov a prepájaniu sveta akadémie a priemyslu cez excelentný výskum 
  • Príklady spolupráce KInITu s priemyslom a aj v prepojení na základný a aplikovaný výskum 
  • Prepojenie s naším partnerom Innovatrics, ktorý podporuje ako základný výskum, tak aj aplikovaný a zároveň spolupracujeme na zdieľaní znalostí v oblasti hlbokého učenia medzi výskumnými tímami alebo aj širšie pri zdieľaní znalostí v komunite cez Better_AI meetup.

Umelá inteligencia, výskumu ktorej  sa venujeme má reálny potenciál vyriešiť viaceré aj celospoločenské problémy ako napríklad v oblasti energetiky, ekológie, kybernetickej bezpečnosti či etiky technológií. Tiež môže pomôcť výraznejšie naštartovať inovácie na Slovensku. Práca s ňou však musí byť premyslená, a aj preto sa venujeme skúmaniu jej dopadov na ľudí a spoločnosť.

Innovatrics prezentoval ich biometrické riešenia, ktoré sú jednými z najlepších na svete. Firma patrí nielen medzi najziskovejšie slovenské spoločnosti v oblasti informačných technológií, ale aj medzi najlepšie príklady slovenského high-tech exportu. 

Potešilo nás, že veľvyslancov náš prístup zaujal a špeciálne viacerí ocenili, že sa zaoberáme aj témou dezinformácií; bolo cítiť, že túto tému silne vnímajú. Po prezentáciách nasledovali diskusie našich výskumníkov s jednotlivými veľvyslancami. Medzinárodné skúsenosti sú pre nás v KInITe veľmi dôležité, aj táto aktivita určite prispeje k väčšiemu rozpoznaniu Slovenska a zaujímavých aktivít vo svete. My v KInITe veríme, že nám aj pritiahne Slovákov či priateľov Slovenska, ktorí pôsobia v zahraničí a zaoberajú sa umelou inteligenciou.