Štátne vyznamenanie pre Máriu Bielikovú v médiách

Naša zakladateľka Mária Bieliková získala prestížny Rad Ľudovíta Štúra II. triedy od prezidentky Zuzany Čaputovej. Mimoriadne vyznamenanie bolo Márii udelené za jej pozoruhodný prínos pri rozvoji Slovenska v oblasti vedy, technológií a vzdelávania.

Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila 33 osobností z rôznych oblastí, ako napríklad spoločenská, kultúrna a športová sféra. Pokiaľ sa chcete dozvedieť o oceneniach viac, prečítajte si nasledujúce články: