Rad Ľudovíta Štúra pre Máriu Bielikovú

Naša zakladateľka Mária Bieliková získala prestížny Rad Ľudovíta Štúra II. triedy! 

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila Márii toto mimoriadne vyznamenanie za jej významný prínos pri rozvoji Slovenska v oblasti vedy, techniky a vzdelávania.

14. januára 2024 dostalo pri príležitosti 31. výročia Slovenskej republiky vyznamenanie tridsaťtri osobností. Rad Ľudovíta Štúra je tretím najvyšším štátnym vyznamenaním na Slovensku. Od jeho zriadenia v roku 1994 vyjadruje uznanie za mimoriadne zásluhy slovenských občanov v rôznych oblastiach vrátane demokracie, ľudských práv, politiky, hospodárstva, vedy, techniky, kultúry, umenia, vzdelávania, športu a medzinárodnej reprezentácie.

Máriino ocenenie vyzdvihuje jej zanietenie pre rozvoj vedy, techniky a vzdelávania na Slovensku. Jej prevratná práca v oblasti umelej inteligencie, vrátane založenia Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a vedenia tímov v rámci medzinárodných vedeckých projektov, zohráva kľúčovú úlohu pri posune Slovenska v tejto oblasti.

Sme neskutočne hrdí na tento Máriin úspech. Jej odhodlanie, úsilie a vášeň pre vedu a inovácie nás motivuje a inšpiruje každý deň. Máriine pocity a myšlienky po získaní tohto prestížneho ocenenia si môžete prečítať tu.