Spoznávanie islandských udržateľných energetických riešení

Zásoby tepla v zemi sú čistým a obnoviteľným zdrojom energie. Tieto zdroje zároveň predstavujú lokálne a nezávislé riešenie na posilnenie energetickej bezpečnosti. Na rozdiel od vetra alebo solárnej energie je prevádzka geotermálnych zdrojov bezpečná a zaisťuje stabilný prístup k energii počas celého roka.

V septembri 2023 sa naša výskumníčka Viera Rozinajová zúčastnila študijnej návštevy na Islande, ktorú organizovala organizácia SARIO. V rámci iniciatívy navštívilo Island dvadsať slovenských expertov s cieľom nadviazať kontakty, získať poznatky a zdieľať vedomosti na posilnenie ich projektov v oblasti geotermálnej energie.

Návšteva bola zameraná na prezentáciu islandských geotermálnych zariadení, vrátane elektrárne Hellisheidi a Resource Parku, ktorý využíva geotermálnu energiu aj na chov rýb a pestovanie plodín v skleníkoch. Ďalšie využitie geotermálnej energie im predstavila návšteva Blue Lagoon, kde je podzemná voda z geotermálneho vrtu využívaná na terapeutickú rekreáciu.  

Študijná návšteva nadväzovala na návštevu prezidenta Guðniho Thorlaciusa Jóhannessa na Slovensku v októbri 2022. Súčasťou programu bolo teda aj stretnutie s prezidentom.

Viera Rozinajová a pán prezident Guðni Thorlacius Jóhannesson

Ako súčasť podpory rozvoja bilaterálnych vzťahov a príležitostí pre spoluprácu s Islandom bol počas workshopu slovenských expertov predstavený geotermálny potenciál Slovenska a najväčší projekt využitia geotermálnej energie v strednej Európe, ktorý bude realizovaný v Košiciach.

Počas návštevy sa tiež diskutovalo o potenciálnej možnosti, že by sa Slovensko pripojilo k platforme GEOTHERMICA, ktorá v súčasnosti zahŕňa 14 krajín a viac ako 20 inštitúcií. Táto platforma má za cieľ koordinovať investície do výskumu a vývoja geotermálnej energie v rámci európskych krajín.