Pozvánka na konferenciu “Meet the Future of AI” 

Pozývame vás na konferenciu „Meet the Future of AI„, ktorú spoluorganizujú projekty vera.ai, AI4TRUST a TITAN z programu Horizont Európa, a projekt AI4Media z programu H2020. Tieto projekty vyvíjajú nové nástroje umelej inteligencie zamerané na boj proti dezinformáciám, najmä v súvislosti s nedávnym pokrokom v oblasti generatívnej umelej inteligencie. Viac o projekte vera.ai sa môzete dozvedieť tu.

Umelá inteligencia si v poslednom čase získala veľkú pozornosť vďaka svojej schopnosti vytvárať pri nízkych nákladoch presvedčivý obsah, vrátane textu, falošných obrázkov a videí.  Tieto systémy môžu byť ľahko zneužité na šírenie dezinformácií, a ich detekcia predstavuje veľkú výzvu. 

Práve preto bude konferencia „Meet the Future of AI“ zameraná na všetky výzvy a problémy súvisiace s generatívnou AI a bojom s dezinformáciami. Uskutoční 29. júna 2023, prezenčne v Bruseli a zároveň prostredníctvom online streamu. Účasť je bezplatná ale je nutné zaregistrovať sa.

Môžete sa tešiť na a zaujímavé diskusie so skupinou odborníkov z priemyslu, akadémie a ďalších oblastí.

Predbežný program

  • 9:00-9:30 Networking a registrácia
  • 9:30-9:45 Uvítanie
  • 9:45-11:00 Panel 1: Hrozby a príležitosti generatívnej umelej inteligencie
  • 11:00-11:15 Prestávka na kávu
  • 11:15-12:30 Panel 2: Politické dôsledky a výzvy v boji proti dezinformáciám
  • 12:30-13:15 Panel 3: Úloha kritického myslenia pri hľadaní budúcich nástrojov umelej inteligencie na boj proti dezinformáciám
  • 13:15-14:30 Obedná prestávka
  • 14:30-16:15 Panel 4: Interdisciplinárny prístup k detekcii obsahu generovanému umelou inteligenciou a boju proti nemu. 
  • 16:15-16:30 Záver konferencie
  • 16:30-17:30 R&I Networking + občerstvenie