Healthcare hackathon

Európske zdravotníctvo je jedno z najlepších na svete. Množstvo použitých peňazí je obrovské, no musíme ich využiť efektívne. Z tohto dôvodu PwC pod záštitou Európskej komisie a jej Programu na podporu štrukturálnych reforiem zorganizovalo spolu s KInIT a Ministerstvom zdravotníctva SR online hackathon zameraný na odhaľovanie anomálií a podvodov v zdravotníctve pomocou umelých inteligencia (AI).

Účastníkmi boli odborníci na analýzu dát z Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní a odborníci na umelú inteligenciu z PwC, KInIT a dvoch slovenských univerzít – Žilinskej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach.