Ako odhaľovať anomálie a podvody v zdravotníctve? Možnosti inteligentných technológií sme si overili na hackathone

Európske zdravotníctvo patrí medzi najlepšie na svete. Objem použitých financií je obrovský, napriek tomu potrebujeme, aby bol použitý efektívne. Z tohto dôvodu pod záštitou Európskej komisie a jej programu na podporu reforiem (Structural Reform Support Programme) organizovalo PwC spoločne s KInITom a Ministerstvom zdravotníctva SR online hackathon zameraný na odhaľovanie anomálií a podvodov v zdravotníctve za pomoci umelej inteligencie (AI). Účastníkmi boli experti na analýzu dát z MZ SR, zdravotných poisťovní a experti na umelú inteligenciu z PwC, KInITu a dvoch slovenských univerzít – Žilinská univerzita a Technická univerzita v Košiciach.

Okrem vytvorenia modelu správania lekára alebo lekárne, sa tímy museli vysporiadať s týmito otázkami:

  • Čo je podvod (anomália) z hľadiska zdravotnej starostlivosti?
  • Aké problémy sú spojené s odhaľovaním podvodov?
  • Ako sa vysporiadať s novými typmi podvodov?

Hackathon prebiehal 6.-7. mája vo forme priateľskej súťaže, v ktorej spolu súperili štyri tímy. KInIT mal svojich zástupcov vo všetkých tímoch, dva tímy viedli AI odborníci z PwC a dva AI odborníci z KInITu. Tímom sa podarilo adresovať rôzne typy podvodov a navrhnúť viaceré prístupy založené na AI. Príkladom je podozrivé predpisovanie veľkého množstva liekov, pri ktorom sa ukázal potenciál umelej inteligencie, keďže viaceré od seba nezávislé metódy plne automaticky opakovane identifikovali tie isté entity ako podozrivé. Takéto metódy majú potenciál zefektívniť prácu vyťažených revíznych lekárov pri odhaľovaní atypického správania. 

V rámci hackathonu sa uskutočnila aj panelová diskusia na tému podvodov v zdravotníctve, v rámci ktorej diskutovali zástupcovia jednotlivých poisťovní, MZ SR, European Healthcare Fraud & Corruption Network a za KInIT Mária Bieliková. Medzi zaujímavé témy patrila rola AI v oblasti zdravotníctva a jej vplyv má prácu revíznych lekárov v období 2-3 rokov.

Panelová diskusia

Tím pod vedením Martina Tamajku porota vyhlásila za víťaza hackathonu. Umelá inteligencia sa vie veľmi dobre natrénovať na riešenie rôznych problémov, ale často nevieme, ako došla k výsledku. Aj v tomto bola pridaná hodnota víťazného tímu, ktorý sa zameral na pomoc revíznym lekárom. Nie len formou identifikovania možných anomálií, ale aj interpretovanie výsledkov. Revízni lekári by si mohli v tomto riešení pozrieť na zdôvodnenie výberu každej anomálie. To im ušetrí čas pri hľadaní a umožní pokryť väčší počet anomálií za rovnaký čas. Výsledky z navrhnutých modelov poslúžia len ako odporúčanie a záverečné slovo bude mať človek – odborník.

Model zhlukovania

“Dôležitými hodnotami u nás v KInITe sú čestnosť, otvorenosť a zvedavosť v bádaní, preto bolo pre nás úplne prirodzené zapojiť sa do organizovania hackathonu s cieľom odhaliť podozrivé aktivity v zdravotníctve. Sme veľmi radi, že výskumníci z viacerých inštitúcií vrátane tej našej ukázali zápal pre dobrú vec. Vďaka tomu každý z tímov prišiel so zaujímavými nápadmi, ktoré majú potenciál prispieť k efektívnejšiemu a transparentnejšiemu použitiu už tak obmedzených prostriedkov v zdravotníctve. V rámci hackathonu vznikli protypy nápadov na detekciu podozrivého správania, napríklad nezvyčajne vysokého počtu predpísaných liekov.” povedal Michal Kompan, vedecký riaditeľ KInIT.

Hackathon okrem zaujímavých nápadov využitia umelej inteligencie pri odhaľovaní podvodného správania, prepojil komunity doménových expertov s výskumníkmi v oblasti umelej inteligencie a dátovej analytiky.