Festival inovácií INOFEST

Dňa 28. Septembra 2022 sa v priestoroch kongresového centra v Bučanoch pri Trnave konal tretí ročník inovatívneho festivalu INOFEST, zastrešovaný združením INOVATO

Festival INOFEST sa snaží prispieť k rozvoju podnikateľského prostredia a podporu inovácií na Slovensku. Ambíciou bolo priniesť jednotlivým firmám možnosť odprezentovať svoje projekty a nápady, získať nové kontakty na potenciálnu spoluprácu. 

Na podujatí sa stretli zástupcovia firiem, odborníci a predstavitelia inovatívnych inštitúcií, ktorí spoločne rozprúdili debatu o trendoch a výzvach súčasnej spoločnosti a komerčného sveta. Jednotliví rečníci sa vo svojich prezentáciách venovali témam ako budúcnosť strojárskej výroby, potenciál modulárnej výroby alebo perspektívy využitia umelej inteligencie v priemysle.

Súčasťou programu bola okrem iného aj panelová diskusia na tému inovácií na Slovensku. Diskusie sa zúčastnila Mária Bieliková spolu so zástupcami organizácií CIVITTA, SAPIE a ďalšími inovatívnymi inštitúciami. 

Mária Bieliková predstavila aj náš nový projekt Hopero. Tento európsky projekt sa zameriava na zvyšovanie digitálnej úrovne organizácií a ich ľudí. Orientuje sa najmä na malé a stredné podniky. Digitálnu úroveň podnikov zvyšuje posilňovaním a rozširovaním komunity inovátorov, zlepšovaním prístupu k finančným prostriedkom a zavádzaním umelej inteligencie

Aktuálne informácie o projekte Hopero nájete na LinkedIne

Vyvrcholením večera bolo tradičné udeľovanie ceny Inovátor roka, ktorú vyhral Jozef Gáborik s firmou GRIZZLI.SKI za návrh a produkciu najľahšieho skialpinistického viazania na svete.