Daiz Meetup v Prahe

Náš výskumník Róbert Móro sa nedávno zúčastnil na DaiZ Meetupe v Prahe, ktorý organizovala VŠE v Prahe, s podporou České společnosti pro umělou inteligenci a Evropské asociace pro umělou inteligenci. Podujatie bolo pokračovaním konferencií “Datakon” a “Data a Znalosti”, ktoré sa konali od roku 2000 do roku 2019 a zúčastnili sa ich aj naši výskumníci. 

Meetup privítal výskumníkov významných univerzít, ako napríklad VŠE a Karlova univerzita v Prahe, ale aj FIT VUT z Brna. Okrem univerzitného sektora sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia firiem v oblasti IT.

Téma prednášok a panelových diskusií sa sústredila na veľké jazykové modely, kde Róbert Móro prezentoval počas posterovej na tému „Znižovanie dopadu dezinformácií pomocou umelej inteligencie.“ 

Jeho prezentácia bola venovaná boju proti dezinformáciám, ktoré sa najčastejšie šíria online, a ktoré majú vážne dôsledky vo fyzickom svete. Popísal vývoj metód na podporu fact-checkerov v rámci našich európskych projektov, ako sú CEDMO, vera.ai, VIGILANT, DisAI a AI-CODE

Meetup v Prahe bol ideálnou príležitosťou pre odborníkov a nadšencov umelej inteligencie zdieľať skúsenosti, diskutovať a lepšie spoznať svet veľkých jazykových modelov.