AIDA online seminár: Dôveryhodná AI v praxi 

Dôveryhodná a etická umelá inteligencia (AI) sa v súčasnosti stala jednou z najviac diskutovaných tém v kontexte zodpovedného vývoja a používania systémov umelej inteligencie. V posledných rokoch sa však diskusia o dôveryhodnej AI presunula od tvorby súboru etických zásad k riešeniu toho, ako ich uplatniť v praxi. 

V KInITe si ceníme vzdelávanie a odovzdávanie vedomostí mladším generáciám. Z tohto dôvodu naši výskumníci Juraj Podroužek a Matúš Mesarčík vytvorili krátky kurz, v ktorom predstavia koncept dôveryhodnej AI a súčasný právny rámec umelej inteligencie. Budú sa tiež venovať ukážkam toho, ako môže vyzerať posúdenie systémov AI z pohľadu etiky a jeho vzťahu k návrhu európskeho zákona o umelej inteligencii „EU Artificial Intelligence Act

Kurz je určený hlavne pre PhD študentov a bude prebiehať 3. marca a 17. marca 2023. Obidve prednášky budú prebiehať online formou. 

Absolvovaním kurzu účastníci získajú všeobecný prehľad o fungovaní etického hodnotenia AI systémov pomocou nástroja ALTAI (Assessment List for Trustworthy AI) ako aj o stave súčasného a budúceho právneho rámca pre reguláciu systémov AI.

Viac informácií o kurze a bezplatnú registráciu nájdete tu.