Nový doktorandský program v KInITe je zameraný na sledovanie zraku

Pohľad je dôležitý komunikačný kanál, funguje bez slov a dá sa zachytiť na diaľku. Preto má veľký potenciál pre univerzálne inkluzívne technológie. Veľmi si ceníme, že sme súčasťou európskeho projektu Eyes4ICU, ktorý sa zameriava na interakciu prostredníctvom pohľadu.

Eyes4ICU (Eyes for Interaction, Communication, and Understanding) je doktorandská sieť Marie-Skłodowska-Curie v rámci programu Horizont Európa. Cieľom projektu je skúmanie nových foriem interakcie pohľadom

V rámci tohto projektu spolupracujeme s odborníkmi na sledovanie očí (eye tracking) s cieľom zabezpečiť najlepšie postupy a optimálne zázemie pre výskum a vzdelávanie v Európe. Naším cieľom je dosiahnuť pokrok v oblasti komunikácie pomocou sledovania očí. Výsledkom projektu budú európske normy pre komunikáciu založenú na pohľade v rôznych oblastiach. Viac informácií o projekte nájdete tu

Súčasťou projektu je spoločné doktorandské štúdium. Sieť siedmich univerzít a výskumných inštitúcií bude počas nasledujúcich 3 rokov školiť 12 doktorandov. Tento interdisciplinárny doktorandský program spája umelú inteligenciu a kognitívnu psychológiu

Konzorcium projektu je veľmi rôznorodé, pozostáva z akademických aj komerčných partnerských organizácií. Spojenie akademickej obce s priemyslom a odborníkmi z rôznych oblastí zabezpečí uplatniteľnosť a praktickú využiteľnosť výskumného vzdelávacieho programu. Študentom poskytne vynikajúce kariérne vyhliadky prostredníctvom interdisciplinárneho študijného programu, medzinárodnej spolupráce a mobility

Prihlášky do tohto jedinečného doktorandského programu sme prijímali do 15. augusta 2022.