Mária Bieliková pre časopis AmCham o úspechu a hodnotách

Mária Bieliková poskytla rozhovor magazínu Connection, ktorý vydáva AmCham Slovakia. Číslo s názvom „Inovácie v digitálnom veku“ prináša 20 inšpiratívnych rozhovorov. Mária Bieliková sa podelila o svoje myšlienky o talentoch, ale aj úniku talentov zo Slovenska s ohľadom na rozvoj celej spoločnosti.

Rozhovor pokračuje podrobnejšími predstavami o spolupráci medzi jednotlivými sektormi, ktoré Mária Bieliková vníma ako jeden ekosystém. Ďalšie úvahy podrobnejšie rozvádzajú, ako vníma úlohu štátu a jeho podpory pre úspech Slovenska a prečo je dôležité, aby existovala robustnejšia podpora výskumu a inovácií.

Rozhovor priniesol aj príležitosť porozprávať sa o úspechoch a skúsenostiach, ktoré KInIT nadobudol za prvých 18 mesiacov svojej existencie. Záverečné otázky sú venované základným hodnotám, poslaniu KInITu a plánom na kľúčové projekty v budúcnosti.
Neváhajte a prečítajte si rozhovor s Máriou Bielikovou alebo celý časopis (v angličtine).