Junior Internet: Najzaujímavejšie projekty súťaže

Minulý víkend sa náš výskumník Peter Pištek zúčastnil ako porotca súťaže Junior Internet, ktorú pripravovala organizácia Amavet. Zúčastnilo sa jej viacero šikovných a zvedavých žiakov základných a stredných škôl, ktorí venovali svoj voľný čas učeniu sa nových vecí.

Spolu s ostatnými porotcami som sa snažil nielen vybrať tie najlepšie projekty. Spätnou väzbou sme chceli  pomôcť všetkým účastníkom, aby dokázali svoje projekty do budúcna rozvíjať. Už teraz boli viaceré riešenia pripravené pre reálne použitie.

Z projektov, ktoré môžu zaujať (bez ohľadu na získané ocenenia) vyberám:

  • Is it here? – pekná aplikácia ešte len v kategórií základných škôl, ktorá sa snaží pomôcť a poskytnúť informácie o odchodoch MHD a iných alternatívach (napr.: stojany verejných bicyklov). Výborné je, že autor sa snaží postupne pokrývať ďalšie mestá na Slovensku a neustále pracuje na zlepšeniach.
  • Zverochov.com – opäť zaujímavá myšlienka autora, ktorý sa snaží riešiť zaujímavý problém. Ak je problém s vlastníctvom psa alebo mačky, tak jedným z krajných riešení je útulok pre zvieratá, kde si ich môžu adoptovať iní ľudia. Čo však napríklad v prípade exotických plazov? Autor sa snaží aj vzdelávať chovateľov v tejto oblasti, aby zvieratá netrpeli.
  • ProjektAlpha – pekný vnorený systém, ktorý monitoruje prietok plynu a jeho prípadné úniky v domácnostiach. Všetky informácie vie zobrazovať na jednej stránke. Páčio sa mi, že autori mysleli aj na zariadenia, ktoré majú merania vykonávať, komunikačné protokoly, ale aj prezentovanie výsledkov jednoduchým a prehľadným spôsobom.
  • Online Podpoľanie – výborný projekt so silným prvkom lokalpatriotizmu. Informácie čerpali od množstva lokálnych autorít a zdrojov, ktoré prinášajú ucelený pohľad na zvyky, jedlá, či geografické krásy tohto malebného stredoslovenského regiónu.
  • Coffeemodo – tento projekt by som rád vyzdvihol najmä pre jeho výbornú myšlienku aplikovania cirkulárnej ekonomiky, kedy odpad z jednej časti môže byť transformovaný do nového produktu. Týmto spôsobom autorky nachádzajú ďalšie využitie pre odpad z kávy a riešia tým problém smradľavých topánok 🙂
  • OmegaBot – výborne vyzerajúca dvorozmernájplošinová hra. Autor navrhol a pripravil celú hernú logiku, všetko si sám naprogramoval a aj nakreslil. Môžete si zatiaľ vyskúšať demo a v blízkej dobe sa môžeme tešiť aj na plnú verziu.

Aj projekty, ktoré tu nespomínam majú veľký potenciál nás v budúcnosti prekvapiť, keďže mali zaujímavú myšlienku. Dúfam, že autori na nich budú pracovať ďalej a prídu so zaujímavými inováciami.