Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe

TED-Ed vydal 7-dielnu sériu zaujímavých krátkych videí inšpirovaných novou knihou od B. Gatesa: How to Avoid a Climate Disaster. Videá oboznamujú s najväčšími prekážkami boja s klimatickou krízou a vysvetľujú, ako sa dajú prekonať.

Jednou z prekážok, ktorej sa venuje diel s názvom “Why good ideas get trapped in the valley of death— and how to rescue them”, je efektívne uskladňovanie elektriny a integrácia obnoviteľných zdrojov do existujúcej infraštruktúry. Problémom je najmä vysoká cena vývoja nových technológií, ktorú môžu kompenzovať vlády jednotlivých štátov vlastnými dotáciami. V USA sa takto rozhodli investovať 75 mil. dolárov do Grid Storage Launchpad (GSL), novej inštitúcie združujúcej vedcov z celej krajiny. Títo vedci budú pracovať na urýchlení adaptácie na čisté zdroje energie a urýchlení vývoja a nasadenia dlhodobých a lacných úložísk energie. Tento rok vznikli obrovské energetické „farmy“ tiež v Číne, ktorá sa chce aj vďaka obrovskému batériovému úložisku stať uhlíkovo neutrálnou krajinou do roku 2060. V Singapure zas vznikla jedna z najväčších plávajúcich solárnych fariem na mori. 

Okrem dizajnovania obrovských energetických fariem je veľmi dôležitou úlohou plánovanie využitia obnoviteľných zdrojov a batérií v malých mikrogridoch, kde riešenie komplikuje veľká miera neurčitosti. Je náročné predpovedať spotrebu elektriny individuálnych domácností, preto je pre nás vytvorenie optimálneho denného plánu nabíjania a vybíjania batérie v mikrogride veľkou výzvou. A práve riešeniu úloh optimálneho využitia energie zo solárnych panelov pre malé mikrogridy sa venuje Energo tím v KInITe. Ako sme uviedli v našom predošlom príspevku, Energo tím rieši túto tému z pohľadu individuálnych spotrebiteľov, ktorým optimalizácia spotreby lokálne vyrobenej energie prinesie nielen ekologické, ale aj finančné benefity.

Séria:

  • The “myth” of the boiling frog (link)
  • How powerful is the world’s biggest battery? (link)
  • The material that could change the world… for a third time (link)
  • How much electricity does it take to power the world? (link)
  • How much land does it take to power the world? (link)
  • What’s the best fuel for your car? (link)
  • Why good ideas get trapped in the valley of death— and how to rescue them? (link)
  • The whole series (link)

Zdroje:

Rozinajová, V., Bou Ezzeddine, A., Grmanová, G., Vrablecová, P., & Pomffyová, M. (2021). Intelligent Analysis of Data Streams. In J. Paralič, P. Sinčák, P. Hartono, & V. Mařík (Eds.), Towards Digital Intelligence Society: A Knowledge-based Approach (pp. 98–116). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63872-6_5