Code against Hate II

Verejný online priestor je plný nevhodných a nenávistných vyjadrení. Ako proti nim bojovať?

Počas minulého víkendu sme sa aktívne podieľali na online hackathone Code against hate II. Z KInIT sa zúčastnili naši kolegovia Ivan Srba ako keynote speaker a člen poroty, Matúš Pikuliak ako mentor, Tomáš Gál taktiež ako mentor a Juraj Podroužek ako porotca, ktorý si pre účastníkov pripravil aj krátky workshop o používaní nástrojov pre etický dizajn IT.

Hackathonu sa zúčastnili takmer tri desiatky mladých odborníkov z rôznych kútov Európy z oblasti data science a machine learning, ale aj s humanitným zameraním. Tímy aktívne používali nástroje pre etický dizajn, ktoré od nás mali k dispozícii a snažili sa navrhnúť svoje riešenia z pohľadu rôznych dotknutých skupín, či reflektovať dôležité témy etiky AI, ako je napr. vysvetlitelnosť rozhodnutí AI alebo miera ľudskej autonómie. 

Tomáš Gál:

Stretli sme nadšených mladých ľudí, ktorým záleží na zlepšení komunikácie na internete. K tomuto sa rozhodli prakticky prispieť vytvorením nástrojov odhaľujúcich nenávistné prejavy. Okrem technickej stránky riešenia, bolo dôležitým aj uvedomenie si etických dopadov použitia týchto nástrojov.

Bolo potrebné klásť dôraz na možnosť vysvetlenia procesu vyhodnocovania nenávistných prejavov, aby nemusel viesť automaticky k cenzúre príspevku alebo autora, ale skôr k vysvetleniu, prečo je autorom navrhovaný príspevok nevhodný.

Matúš Pikuliak:

Ako mentor, som sa s tímami rozprával najmä v piatok, v návrhovej fáze. Z technického hľadiska som si všimol, že všetky tímy automaticky siahali po predtrénovaných jazykových modeloch, teda po pomerne pokročilej technológii, ktorej sa venujeme aj my v NLP tíme.

Code against hate II
Jurajova prezentácia počas Code against Hate II Hackathon