AI Awards – Predĺžili sme termín prihlasovania

Bratislava, 07. 02. 2024 – Skvelá správa pre nadšencov umelej inteligencie! Termín na prihlásenie do AI Awards 2024 bol oficiálne predĺžený do 29. februára 2024. S radosťou tiež oznamujeme, že sme nadviazali mediálnu spoluprácu s renomovaným magazínom Forbes.

Víťaza AI Awards vyhlásime počas prestížneho podujatia Forbes Business Fest, ktoré sa bude konať 30. mája 2024. Pre našich finalistov to bude skvelá príležitosť nielen zviditeľniť sa na podujatí, ale zároveň možnosť získať cenný mediálny priestor v magazíne Forbes. Najlepší systém získa okrem publicity aj odbornú a nezávislú konzultáciu od našich expertov.  

Predĺženie termínu registrácie do 29. Februára.

Tento ročník sa ocenenie zameriava na vývoj a nasadenie dôveryhodných systémov umelej inteligencie (AI) v súlade s etickými normami. Cieľom ocenenia vyzdvihnúť organizácie a jednotlivcov, ktorí sa venujú implementácii systémov umelej inteligencie so záväzkom dodržiavať etické zásady a princípy na človeka orientovanej AI.

Dôveryhodná umelá inteligencia, ktorá má kľúčovú úlohu v technologickom prostredí, má vplyv na rôzne aspekty ľudskej spoločnosti. Táto iniciatíva zdôrazňuje neoddeliteľné prepojenie medzi umelou inteligenciou a etikou, pričom podnecuje diskusie o etických otázkach súvisiacich s vplyvom AI na autonómiu, spoľahlivosť, bezpečnosť a súkromie človeka.

AI Awards – Dôveryhodná AI hľadá a oceňuje organizácie alebo jednotlivcov, ktorí vyvíjajú a implementujú systémy AI s ohľadom na princípy dôveryhodnej a na človeka orientovanej umelej inteligencie. Táto iniciatíva zdôrazňuje spojenie medzi umelou inteligenciou a etikou, otvárajúc diskusiu o etických otázkach, ktoré sa týkajú dopadu AI na ľudskú autonómiu, spoľahlivosť, bezpečnosť a súkromie. 

Kto sa môže zapojiť 

AI Awards je celonárodné ocenenie, ktoré vyzdvihuje úsilie domácich výrobcov a poskytovateľov AI systémov. Prihlásiť sa môžu slovenské firmy alebo jednotlivci, ktorí úspešne vyvinuli systém AI alebo spolupracujú so zahraničnými partnermi v oblasti AI na slovenskom trhu. 

Prihlásenie a hodnotenie  

Svoj AI systém môžete prihlásiť na stránke aiawards.sk do 29. februára 2024, kde nájdete bližšie informácie o celom ocenení. Prihlásené systémy AI budú hodnotené odbornou porotou v období od februára 2024 do marca 2024 v dvoch kolách. Odborná porota je zložená z členov stálej komisie pre etiku a reguláciu AI (CERAI) a zástupcov Hopero

Čo získa ocenený  

Laureát AI Awards získa verejné ocenenie za zodpovedné vytváranie a používanie AI, propagácia systému AI v sieti slovenských inovátorov prostredníctvom Európskeho Digitálneho Inovačného Hubu – Hopero a odborné a nezávislé zhodnotenie systému AI expertami na AI. 

Podrobné informácie o podmienkach ocenenia a hodnotiacom procese nájdete na oficiálnej stránke AI Awards

Hopero je inovačné centrum, ktoré pomáha firmám a verejným inštitúciám  posunúť digitalizáciu na vyššiu úroveň, využívaním umelej inteligencie. Veľkou pridanou hodnotou je odborné a nezávislé zhodnotenie digitálnej vyspelosti a odporúčania v oblasti vytvárania podmienok a následného nasadenia nástrojov umelej inteligencie. Hopero pomáha získať prehľad o rôznych možnostiach financovania digitálnych projektov zo súkromných a verejných zdrojov. Taktiež organizujeme rôzne networkingové podujatia, kde okrem iného naši klienti majú šancu získať nových obchodných partnerov na Slovensku a aj v zahraničí.  Partnermi projektu Hoperu sú KInIT, SAPIE, Civitta a Centrum spoločných činností SAV