AI Awards – Dôveryhodná AI 

Bratislava, 20. 11. 2023 – Dnes počas konferencie ITAPA prebehlo vyhlásenie a otvorenie registrácie k AI Awards – Dôveryhodná AI. Ocenenie AI Awards – Dôveryhodná AI sa zameriava na dôležitosť vývoja a nasadzovania dôveryhodných systémov umelej inteligencie (AI) s ohľadom na etické normy. Dôveryhodná umelá inteligencia je kľúčovým faktorom v rastúcom svete technológií a má vplyv na rôzne oblasti ľudskej spoločnosti. 

AI Awards – Dôveryhodná AI hľadá a oceňuje organizácie alebo jednotlivcov, ktorí vyvíjajú a implementujú systémy AI s ohľadom na princípy dôveryhodnej a na človeka orientovanej umelej inteligencie. Táto iniciatíva zdôrazňuje spojenie medzi umelou inteligenciou a etikou, otvárajúc diskusiu o etických otázkach, ktoré sa týkajú dopadu AI na ľudskú autonómiu, spoľahlivosť, bezpečnosť a súkromie. „Dôveryhodná AI nie je len súbor pravidiel a noriem, ale predstavuje dôležitý krok smerom k budovaniu technológií, ktoré sú vyvíjané zodpovedným spôsobom. AI Awards – Dôveryhodná AI si kladie za cieľ oceniť a podporiť iniciatívy, ktoré sa touto cestou uberajú,” hovorí  Mária Bieliková, riaditeľka KInIT a predsedníčka CERAI – Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie. 

Kto sa môže zapojiť 

AI Awards je celonárodné ocenenie, ktoré vyzdvihuje úsilie domácich výrobcov a poskytovateľov AI systémov. Prihlásiť sa môžu slovenské firmy alebo jednotlivci, ktorí úspešne vyvinuli systém AI alebo spolupracujú so zahraničnými partnermi v oblasti AI na slovenskom trhu. 

Prihlásenie a hodnotenie  

Svoj AI systém môžete prihlásiť na stránke aiawards.sk do 9. februára 2024, kde nájdete bližšie informácie o celom ocenení. Prihlásené systémy AI budú hodnotené odbornou porotou v období od februára 2024 do marca 2024 v dvoch kolách. Odborná porota je zložená z členov stálej komisie pre etiku a reguláciu AI (CERAI) a zástupcov Hopero

Čo získa ocenený  

Laureát AI Awards získa verejné ocenenie za zodpovedné vytváranie a používanie AI, propagácia systému AI v sieti slovenských inovátorov prostredníctvom Európskeho Digitálneho Inovačného Hubu – Hopero a odborné a nezávislé zhodnotenie systému AI expertami na AI. 

Podrobné informácie o podmienkach ocenenia a hodnotiacom procese nájdete na oficiálnej stránke AI Awards

Hopero je inovačné centrum, ktoré pomáha firmám a verejným inštitúciám  posunúť digitalizáciu na vyššiu úroveň, využívaním umelej inteligencie. Veľkou pridanou hodnotou je odborné a nezávislé zhodnotenie digitálnej vyspelosti a odporúčania v oblasti vytvárania podmienok a následného nasadenia nástrojov umelej inteligencie. Hopero pomáha získať prehľad o rôznych možnostiach financovania digitálnych projektov zo súkromných a verejných zdrojov. Taktiež organizujeme rôzne networkingové podujatia, kde okrem iného naši klienti majú šancu získať nových obchodných partnerov na Slovensku a aj v zahraničí.  Partnermi projektu Hoperu sú KInIT, SAPIE, Civitta a Centrum spoločných činností SAV