Energy Trading Company: Prediktívna analytika v obchodovaní na energetickom trhu

Energy Trading Company je kľúčovým hráčom v obchodovaní s elektrinou a elektrickými derivátmi v strednej Európe. Zúčastňuje sa na hlavných energetických burzách v regióne a aktívne riadi distribúciu fyzickej elektriny v energetických sieťach.

Energy Trading Company a KInIT spolupracovali v rámci projektu Hopero, kde analyzovali údaje z energetického trhu s cieľom porozumieť vzťahu medzi počasím a spotrebou elektriny, jej výrobou a cenou.

Cieľom projektu bolo podporiť rozhodovací proces predikciou clearingových cien a zisťovaním charakteristík dodávkových kriviek. Naše výskumy sa zameriavali na dve hlavné oblasti. V prvej fáze sme použili predpovede počasia a predikcie výrobných kapacít na predikciu clearingových cien trhu na nasledujúci deň. Aplikovali sme štatistické metódy a najnovšie techniky strojového učenia a umelej inteligencie, pričom sme naše prístupy hodnotili na reálnych trhových dátach.

Uvedomujúc si, že dodávkové krivky ovplyvňujú aj clearingové ceny, druhá časť projektu sa zamerala na modelovanie charakteristík dodávkových kriviek. Použili sme moderné metódy redukcie dimenzií na identifikáciu kľúčových charakteristík a vyvinuli sme metódu na predikciu kritických bodov dodávkových kriviek na nasledujúci deň.

Obe strany, Energy Trading Company aj KInIT, považovali spoluprácu za veľmi hodnotnú a produktívnu. Energy Trading Company získala lepší prehľad o aplikáciách strojového učenia a umelej inteligencie pri analýze trhových dát, zatiaľ čo KInIT získal hlbšie pochopenie energetických trhov a cenových mechanizmov. Na základe vzájomnej spokojnosti sme sa dohodli na pokračovaní našej spolupráce aj na budúcich projektoch.

Snímka obrazovky 2024-07-04 o 11.04.06

„KInIT nám poskytol nesmierny prínos v oblasti aplikácie pokročilých štatistických metód, strojového učenia a techník umelej inteligencie. Úspešné modelovanie charakteristík ponukovej krivky a predikcia cien na trhu na nasledujúci deň predstavujú významný pokrok v našich operáciách. S nadšením očakávame pokračovanie tejto spolupráce s KInIT v budúcnosti.“

Peter Kajaba, CEO

Energy Trading Company