Sociálne siete vo vede alebo veda v sieti? [in Slovak]

Buzova, K., Hrckova, A., Regec, M. – Knižničná a informačná veda XXVII, 2017

Authors

Andrea Hrčková
Researcher
More